Unik stadspark med vattentorg i Skellefteå

Ett grönt stråk i centrala Skellefteå förbinder staden med älven och är en naturlig mötesplats under hela året. "Det är ett helt unikt projekt", säger Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt på Ramboll.

image Läs mer om projektet
traffic
Vår approach
Hållbara transportlösningar

Vi skapar hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet, närhet och upplevelser.

Våra tjänster inom Transport
Om Ramboll

Ramboll har fokus på människan. Ansvar och respekt för samhället är en naturlig del i vårt arbete för hållbar utveckling.

Se filmen

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser