Så kan vi minska utsläpp från trafiken här och nu

Rambolls vägrapport 2021

Om webbinariet

Datum: 16 mars 2021 
Tid: Kl 9:00 - 10:00 
Medverkande: Peter Ekdahl

Peter Ekdahl

Affärsområdeschef Ramboll RST

T: +46 (10) 615 54 58

Det svenska transportsystemet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Av dessa utsläpp kommer cirka 90 procent från vägtrafiken. Genom att ta hänsyn till vägars utformning kan vi bidra till minskad klimatpåverkan från vägtransporter. Det visar vår nya rapport ”Satsningar på vägnätet kan minska klimatutsläppen”.

Vi har kartlagt det svenska vägnätet

Ramboll har genom den digitala plattformen Waywize kartlagt det svenska vägnätet och identifierat sträckor runt om i Sverige där utsläppen är höga. Rapporten visar bland annat att många delar av landet utanför storstäderna har vägar med höga utsläppshalter.

På webbinariet går vi igenom rapportens slutsatser som kan påverka sättet vi ser på vägplanering och göra faktisk skillnad här och nu. Vi kommer också berätta om vår digitala plattform Waywize som kan användas för en smartare planering av nya vägar och resurssmarta uppgraderingar till elväg.

Du kommer bland annat att få veta:

  • Vilka svenska vägsträckor som har störst förbättringspotential.
  • Hur vi genom att ta hänsyn till lutning, kurvor och vägens kondition kan minska utsläppen dramatiskt, även på korta sträckor.
  • Hur vi genom att visualisera bättre kan planera elektrifieringen av det framtida elvägsystemet resurseffektivt.

Varmt välkommen!

Peter Ekdahl och Waywize-teamet på Ramboll

Anmäl dig här