RAMBOLL VATTEN NYHETSBREV

> Få en kvartalsvis uppdatering om nyheter, jobb, projekt och expertis inom Ramboll Vatten.

water and bridge
Vår approach
Water is essential

Our 700 water specialists address global water challenges by working across the entire water cycle from water resources and supply, processing and treatment, to sewerage and discharge. We draw on proven multidisciplinary expertise to create innovative and liveable solutions for our customers and society.

Download Water market brochure
Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk.

Läs mer: Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?