Innovativ avloppsvattenhantering banar vägen för ett mer hållbart samhälle

Ramboll uppmärksammar FN:s Världsvattendag med reflektioner kring återanvändning av avloppsvatten som en underskattad del i det globala hållbarhetsarbetet.

image Läs mer (engelska)
water and bridge
Vår approach
Water is essential

Our 700 water specialists address global water challenges by working across the entire water cycle from water resources and supply, processing and treatment, to sewerage and discharge. We draw on proven multidisciplinary expertise to create innovative and liveable solutions for our customers and society.

Download Water market brochure
Local partner, global knowledge

Få en överblick av våra tjänster och erfarenheter från vattenprojekt världen över.

Se filmen

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser