Säkert dricksvatten till alla!

Ramboll uppmärksammar FN:s Världsvattendag genom att bjuda in alla att presentera idéer, initiativ eller innovativa lösningar som kan hjälpa världen att nå FN:s globala mål 6 att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla till 2030.

image Läs mer (engelska)
water and bridge
Vår approach
Water is essential

Our 700 water specialists address global water challenges by working across the entire water cycle from water resources and supply, processing and treatment, to sewerage and discharge. We draw on proven multidisciplinary expertise to create innovative and liveable solutions for our customers and society.

Download Water market brochure
Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk.

Läs mer: Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites