Världsvattendagen 2020: Vatten och klimatförändringar hänger ihop

För vissa människor skapar klimatförändringarna torka och vattenbrist, skyfall och stormfloder för andra, och stigande havsnivåer för alla. Men med en integrerad och innovativ vattenhantering finns det också möjlighet att minska koldioxidutsläppen. Vi har samlat sju videor med exempel på kopplingen mellan vatten och klimatförändringar.

image Klicka för att se exempel på kopplingen mellan vatten och klimatförändringar (engelska)
water and bridge
Vår approach
Water is essential

Our 700 water specialists address global water challenges by working across the entire water cycle from water resources and supply, processing and treatment, to sewerage and discharge. We draw on proven multidisciplinary expertise to create innovative and liveable solutions for our customers and society.

Download Water market brochure
Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk.

Läs mer: Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites