Vatten

Vatten och avloppsrening

Vi ger rådgivning och bistår kunder globalt inom industri och offentlig sektor med alla frågor som rör vattenbehandling, allt från olika behandlingsprocesser som säkerställer dricksvatten av hög kvalitet till samtliga aspekter av avloppsrening.

Förbättring av avloppsreningsprocesser

Att säkerställa vattenkvaliteten kräver konstant fokus på utsläpp av avloppsvatten och välfungerande avloppsreningsverk. Vår nyckelexpertis innefattar processdesign, layout och detaljerad utformning av anläggningsprocessdesign för biologisk, kemisk och fysisk avloppsvattenrening.

Relaterade artiklar

Wastewater facility

Wastewater is a resource too

As technology improves, experts are recovering energy, nutrients and other valuable things from wastewater. The Walt Disney World Resort has embraced this innovative development.

Waster water

Wastewater treatment: an undervalued driver of sustainability

Wastewater is no longer waste as innovation enables water reuse and resource recovery.

Korta fakta om vatten- och avloppsrening

Rambolls över 200 specialister på vatten- och avloppsrening erbjuder innovativa och integrerade lösningar för kunder inom industri och offentlig sektor.

Ett starkt fundament

Över 50 års solid erfarenhet av vattenrening och stor erfarenhet av både den privata och den offentliga sektorn.

Hela cykeln

Vi tar hand om hela vattencykeln, från inledande strategiska analyser av utformningen av översiktsplaner, till planering och implementering av de slutgiltiga lösningarna.

#6

Rankad som nr. 6 av ENR inom avlopp & avfall.