Vatten

Klimatanpassning och landskapsarkitektur

Vi kombinerar landskapsarkitektur, hydrologi och design för att göra städer funktionella, motståndskraftiga och klimatanpassade.

St. Annae Square, Köpenhamn, Danmark

Klimatanpassning skapar levande stadsdel

Ramboll hjälpte till att omvandla ett centralt beläget men något slitet område med stora översvämningsrisker till en klimatanpassad, levande och mycket attraktiv stadsdel.

Utforska projekt

Relaterat

Tanner Springs Park, Portland Oregon. Stadspark. (Photo Credit: GreenWorks. This project was carried out by Ramboll Studio Dreiseitl)

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.

Exempel på skyfallsåtgärd i åtgärdsplanen, i form av skyfallsyta i Slottsskogen, Göteborg. I bilden visas även framtida vattennivåer som inträffar vid ett större skyfall. Källa: Ramboll. Bild: Mie Højmose Dehlsen

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

26 juni 2019

Som första stad i Sverige tar Göteborg fram åtgärdsplaner för skyfallshantering i stadsmiljö. Ramboll har på uppdrag av Göteborgs stad utvecklat en metodik för att på ett hållbart sätt hantera stora översvämningar. Planerna är en del av Göteborgs utveckling av en helt ny typ av blågrön infrastruktur.

Korta fakta om klimatanpassning och landskapsarkitektur

Ramboll har över 300 specialister inom klimatanpassning och landskapsarkitektur som erbjuder holistiska och integrerade lösningar för städer och stadsmiljöer.

Specialister

Vårt globala team av specialister inom klimatanpassning inkluderar världsledande ingenjörer, forskare, hydrologer och landskapsarkitekter.

Holistisk approach

Vi är specialiserade på att kombinera traditionell grå infrastruktur med blågrön infrastruktur och landskapsarkitektur.

Global räckvidd

Med 45 kontor i 10 länder kombinerar vi lokal kännedom och global kunskap.