Vatten

Klimatanpassning och landskapsarkitektur

Vi kombinerar landskapsarkitektur, hydrologi och design för att göra städer funktionella, motståndskraftiga och klimatanpassade.

St. Annae Square, Köpenhamn, Danmark

Klimatanpassning skapar levande stadsdel

Ramboll hjälpte till att omvandla ett centralt beläget men något slitet område med stora översvämningsrisker till en klimatanpassad, levande och mycket attraktiv stadsdel.

Utforska projekt

Relaterade artiklar

Blue-green infrastructure and technical excellence creates cost-efficient climate adaptaion

Water will find its way

Technical excellence + blue-green infrastructure = cost-efficient climate adaptation.

Läs artikeln

Korta fakta om klimatanpassning och landskapsarkitektur

Ramboll har över 300 specialister inom klimatanpassning och landskapsarkitektur som erbjuder holistiska och integrerade lösningar för städer och stadsmiljöer.

Specialister

Vårt globala team av specialister inom klimatanpassning inkluderar världsledande ingenjörer, forskare, hydrologer och landskapsarkitekter.

Holistisk approach

Vi är specialiserade på att kombinera traditionell grå infrastruktur med blågrön infrastruktur och landskapsarkitektur.

Global räckvidd

Med 45 kontor i 10 länder kombinerar vi lokal kännedom och global kunskap.