Vatten

Rent vatten genom säker och hållbar vattenförsörjning ska vara en självklarhet både idag och för framtida generationer. Utifrån detta mål arbetar Rambolls vattenspecialister med i stort sett alla kompetensområden som berör vatten - från dricksvattenförsörjning och avloppshantering till klimatanpassning av städer.

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

Global Spearheads Director, Water and Wastewater Treatment
T: +46 10 615 63 29

Ramboll Water är ett globalt team av kunniga och duktiga vattenkonsulter som har hela världen som arbetsfält. Den viktigaste frågan för oss är hanteringen av vår mest vitala naturresurs, rent vatten.

Våra medarbetare består bland annat av ingenjörer, projektörer, forskare och processpecialister. Även hydrauliska specialister, hydrologer och hydrogeologer, geofysiker och landskapsarkitekter är viktiga resurser i vårt team.

Vi finns på 40 kontor runt om i världen och vi har mer än 50 års erfarenhet av att skapa innovativa vatten- och landskapsarkitektoniska lösningar. Vi arbetar inom alla kompetensområden som berör vatten inklusive multidisciplinära projekt som klimatanpassningsprojekt, både på strategisk men också operativ nivå. Våra kunder kommer både från privat och från offentlig sektor. Klimatanpassning och översvämningshantering, industriell vattenhantering, VA-process, VA-teknik, vattenförsörjning och hantering av våra vattenresurser är vårt dagliga fokus.

Rambolls breda tjänsteutbud kombinerat med hög spetskompetens hos våra specialister gör att vi kan garantera våra kunder optimala helhetslösningar som bidrar till en hållbar vattenförsörjning för framtida generationer.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser