Väg & Gata

Vägar kommer under lång tid framöver att vara viktiga för gods och persontransporter. Rambölls tjänster sträcker sig från förstudier och utredningar till bygghandlingar. Våra lösningar uppfyller höga krav på funktion, miljöanpassning och ekonomi.

Kontakt

Jan Hammarström

Trafik
T: +46 10 615 54 81

Förutsättningar

Utformningen grundar sig på olika indata:
  • Trafiken - hur ser trafiksituationen ut idag och hur kommer den att se ut i framtiden.
  • Vägen/gatan – utifrån trafiksituationen dimensioneras vägen/gatan. Linjeföring, bredd och sidoutformning projekteras.
  • Omgivningen – hur får man vägen att smälta in i befintlig miljö. Det är viktigt att anpassa sig till natur- och kulturvärden på bästa sätt.

Erfarenhet

Ramböll har stor erfarenhet av väg- och gatuprojektering. Vi är dels delaktiga som projektörer i ett stort antal väg- och gatuprojekt i hela landet och dels medverkar vi också aktivt i att ta fram handböcker, råd och anvisningar för att delge övriga aktörer våra erfarenheter.

Spetskompetens

3D-projektering

Ramböll arbetar med det senaste inom projektering. Det innebär att vi i många projekt använder oss av 3D-projektering. Inom Sverige är vi ledande på detta i större infrastrukturprojekt. Vi har dessutom möjlighet att under själva projekteringen visualisera det framskridna arbetet.

Både 3D-projektering och visualisering ger såväl projektören som kunden möjlighet att se både brister men också möjligheter på ett annat sätt än den tidigare traditionella projekteringen.

Road Survey Technology

På Ramböll finns en enhet för Road Survey Technology (RST) som är ledande inom drift- och underhållsplanering av vägar och gator. Vår unika kompetens och unika analysmetoder gör att underhåll av vägar och gator kan styras mot lägsta livscykelkostnad. Vi arbetar med världsledande mätmetoder för att kontrollera funktionen på både vägar och vägmarkeringar. Läs mer om våra tjänster på www.ramboll.se/rst

Projekt

Norra Länken

Ramböll fick 2004 i uppdrag att projektera ovan markdelarna av Norra länken, K4 och K5. Uppdraget bestod i att projektera trafikplats Frescati samt trafikplats Värtan.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser