Projektledning

Ramböll erbjuder kvalificerad projektledning inom bygg-, fastighets- och infrastruktur/anläggningssektorn. Ramböll projektledning förfogar även över specialistkompetenser såsom upphandling, kalkyl och miljöcertifiering inom LEED och BREEAM.

Kontakt

Kontakta oss gärna. Vi läser vår infomail varje dag.

Ramboll Projektledning

T: +46 (0)10 615 60 00

Kvalificerad projektledning

Projektledning är en division inom Ramböll Sverige med en rikstäckande organisation och lokal förankring genom regionkontor i hela landet.

Projektledning är verksamma inom en rad olika segment, bland andra bostad, handel, infrastruktur, industri, kultur, undervisning samt hälso- och sjukvård. Alla projekt är lika viktiga för oss, stora som små.

För att genomföra lyckade projekt krävs god kontakt med ägarna och brukarna, myndigheter, planläggare, entreprenörer och projektörer. Våra projektledare arbetar i nära samarbete med kunden, sätter samman projektgrupper, fördelar ansvar och befogenheter, driver myndighetsfrågor och styr projektet mot kvalitets-, tids- och ekonomiskt uppställda mål.

 

 

 

Referensprojekt

Skiss Brinkåsen

Brinkåsen

Nybyggnad av 18 600 kvadratmeter byggnadsyta. 84 vårdplatser för rättspsykiatri och allmänpsykiatri.

Shoppingstaden Skärholmen

 Förvandlingen av Skärholmen är en del av söderortsvisionen där Stockholm kraftsamlar för att göra söderort ännu mer attraktivt att besöka, bo och verka i.

LNG – Mottagningsanläggning för flytande naturgas

Ramböll är med och bygger den nya mottagningsanläggningen på Brunnsviksholme, utanför Nynäshamns Raffinaderi. Anläggningen är en LNG (Liquified Natural Gas) terminal för mottagning, lagring och trailerfyllning av LNG. Terminalen är den största som byggs i Sverige.

Bron över Södertälje kanal

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal byggdes 1918 och krävde mycket underhåll. Därför byggdes en ny bro som stod klar 2010. Projektering och geoteknik utfördes i samverkan mellan Ramboll i Sverige och Danmark.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser