Transport

Järnväg

Från långdistans till tunnelbanesystem - vi levererar fullt integrerade transportlösningar för järnvägar.
Holmestrand Station, Norge

Världens första bergsstation för höghastighetståg

Holmestrand järnvägsstation är unikt placerad inuti ett berg och är konstruerad för att motstå lufttryck från passerande höghastighetståg.

Utforska projekt

Relaterade artiklar

Med den digitala kartan hoppas vi att fler på ett enklare sätt väljer att engagera sig i sin närmiljö, säger Sara Duvelid, planarkitekt på Ramboll.

Digital karttjänst förenklar för invånare

27 mars 2020

Med en digital karttjänst kan invånare som berörs av ett projekt enkelt förstå hur deras närområde påverkas och lämna synpunkter. Ramboll har utvecklat en sådan karttjänst för Trafikverket som används för kommunikationen kring den nya järnvägen mellan Göteborg-Borås.

Trafikverket har gett Ramboll i uppdrag att ansvara för upprustningen av spårtunnlarna på Södra Bohusbanan mellan Uddevalla och Stenungsund.

100 år gamla spårtunnlar ska få dubbelt så långt liv

03 juni 2020

Spårtunnlarna på Södra Bohusbanan mellan Uddevalla och Stenungsund har varit i bruk i 100 år och behöver rustas upp och moderniseras. Trafikverket har gett i uppdrag till Ramboll att ansvara för upprustningen med målet att optimera förutsättningarna så att arbetet blir klart så snabbt som möjligt. 

Holmestrand Station

Safer train stations with 3D technology

Computational fluid dynamics (CFD) measures wind pressure at railway stations, ensuring passengers are not knocked off their feet. It can save time and money too.

London Railway

Smooth Operator

People need to keep moving when transport infrastructure is being repaired.

Korta fakta om järnväg

Över 250 järnvägsexperter arbetar nära Rambolls övriga serviceområden, för att leverera helt integrerade transportlösningar.

3200 kilometer

danska järnvägar täcks av nytt signalsystem

250 kilometer i timmen

Hastigheten på den nya järnvägslinjen mellan Ringsted och Köpenhamn

17,6 kilometer

Längden av världens längsta kombinerade järnvägs- och vägtunnel - Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark