Broar

Vi utformar broar som är optimerade med avseende på funktion, drift- och underhållskostnader och miljöpåverkan. 

Kontakt

Christer Wikberg

Christer Wikberg

Project Excellence / TF Avdelningschef Bro
T: +46 10 615 11 63

Peter Collin

Professor, Brobyggnad
T: +46 10 615 1154
Vi erbjuder konsulttjänster för alla brotyper. Från minsta kulvert under gång-, väg- och järnvägsbroar till riktigt stora konstruktioner. Våra kunder är vanligtvis broägare och entreprenörer.

Våra konsulttjänster omfattar hela brons livscykel:

 • Planering
 • Genomförbarhetsstudier
 • Utkast till förslag
 • Preliminär design
 • Detaljerad design
 • Anbud
 • Byggledning
 • Drift och underhåll
 • Reparationer
 • Förstärkning
 • Rivning eller ersättning

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser