Broar

Vi utformar broar som är optimerade med avseende på funktion, drift- och underhållskostnader och miljöpåverkan. 

Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. (Foto: Kasper Dudzik.)

Kontakt

Martin Ålenius

Martin Ålenius

AO-chef Transport
Tel: +46 (10) 6156891
M: +46 (70) 6451491
peter collin

Peter Collin

Professor, Brobyggnad
Tel: +46 10 615 1154
Vi erbjuder konsulttjänster för alla brotyper. Från minsta kulvert under gång-, väg- och järnvägsbroar till riktigt stora konstruktioner. Våra kunder är vanligtvis broägare och entreprenörer.

Våra konsulttjänster omfattar hela brons livscykel:

 • Planering
 • Genomförbarhetsstudier
 • Utkast till förslag
 • Preliminär design
 • Detaljerad design
 • Anbud
 • Byggledning
 • Drift och underhåll
 • Reparationer
 • Förstärkning
 • Rivning eller ersättning