Rådgivning för mobiltäckning

Dålig mobiltäckning utgör ett allt mer kritiskt ämne, både i den privata och offentliga sektorn. För att ett företag ska hållas i drift krävs full täckning, samt att mobiltäckningen fungerar korrekt. Allteftersom byggnader blir mer miljövänliga med bättre isolering blir resultatet allt oftare att mobilsignalerna hålls ute.

man med mobiltelefon

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045
Det finns många lösningar på hur man kan få mobilsignalerna ”in i värmen” igen, och Ramboll kan hjälpa till med sådan mobilrådgivning med fokus på att välja den rätta lösningsmodellen.

Vilken operatör levererar mobiltäckning i just ditt område? Och om ingen faktiskt gör det, vad gör man då? Detta och mycket annat kan Ramboll hjälpa till med. Vi erbjuder följande tjänster:
  • Mätning av aktuell täckning inomhus och utomhus
  • Rådgivning omkring val av lösningsmodell för mobiltäckning i lokalområden
  • Rådgivning och projektledning i förbindelse med etablering och/eller ombyggning av DAS-anlägg (Distributed Antenna System)
Har verksamheten redan en DAS-anläggning som inte fungerar optimalt, kan vi hjälpa till att belysa problemen. En DAS-anläggning är inte något man bara kan köpa, installera och därefter glömma bort. Det kommer nya mobilteknologier och nya frekvensområden, och byggnader byggs om. Ett område som tidigare användes som lagerplats ska helt plötsligt byggas om till kontor och med ens har dess användningsområde helt förändrats. En ventilationsanläggning byggs om, vilket i processen för ett ventilationsrör tätt på en antenn, eller kanske blir en metallskylt upphängd vid antennen, vilket resulterar i att ett täckningshål uppstår. Ramboll rekommenderar därför att DAS-anläggningens mobiltäckning regelbundet kontrolleras – också innan klagomålen börjar trilla in.

Mobila kommunikations- och larmsystem

Sjukhus har ofta ett kommunikations- och larmsystem, där uppgifter och alarm blir inmatade i en dator och därefter skickas ut till medarbetarnas smartphones. Vid problem med systemet kan det vara svårt att avgöra vart felet faktiskt ligger – i servern, i det egna IT-nätverket, i operatörens nätverk eller någon helt annan stans. Ramboll kan hjälpa till att finna och belysa problemen:
  • Projektledning
  • Kontrollmätningar av mobilnätets täckning/funktion
  • Hantering/koordinering av flera leverantörer
  • Opartisk datainhämtning och sortering
  • Rådgivning i förbindelse med lösningsmöjligheter

WiFi

Trådlöst nätverk blir allt mer utbrett och med högre förväntningar omkring sig, bland annat gällande Voice over WiFi (IP-telefoni), positionering och inte minst allmän data med stort frekvensområde. Detta ställer höga krav till dess funktionalitet och inte minst rörande täckningen, där täckningshål utgör ett allt mer kritiskt ämne. 
 
Se en mer utförlig beskrivning av vilka mätningar Ramboll kan utföra inom mobilnät och WiFi.

Erfarenhet inom telekommunikation och mobilrådgivning

Ramboll har sedan etableringen 1945 varit involverade i alla områden inom analys, design, konstruktion- och drift av telekommunikationsnätverk och infrastruktur. Vi var de första att konsultera inom mobila nätverk från dess begynnelse på 1980-talet, och vi har ingående kunskap inom mobilnät och mobil avläsning (drivetest). Denna expertis och erfarenhet står till förfogande, och tillsammans med våra kunder finner vi fram till den bästa lösningen för just deras verksamhet.

Tvärvetenskaplig rådgivning

Som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsföretag kan Ramboll leverera alla relevanta tjänster och specialiserade analyser, som kan tänkas knytas till telekommunikationens infrastruktur.

Projekt

Såhär används den bärbara mätningsutrustningen till mätningar inomhus

Täckningskontroll i nybyggd sjukhusflygel

Under hösten 2015 utförde Ramböll en komplett täckningskontroll av mobilnäten i en nybyggd flygel tillhörande ett sjukhus. Mätningar skulle utföras på alla operatörer och mobilteknologier i de frekvensområden understödda av DAS-anläggningen. 100 % täckning skulle finnas överallt inomhus. Utöver detta skulle det även kontrolleras om handover fungerade korrekt vid byggnadens in- och utgång.
 
I den följande rapporten blev täckningen visualiserad för kunden genom att låta teckna mätningarna av signalstyrkorna på flygelns planteckningar. Kunden har efterföljande valt att använda rapporten i vidare arbete.

Ett exempel på mätning i tåg, Ascom's Tems Pocket med GPS-positionering används.

Landstäckande prestandatest på samtliga av Danmarks tågsträckor

Ramböll har under hösten 2015 utfört en komplett landstäckande prestandatest mellan 2 mobiloperatörer. En jämförelsemätning blev gjord på både tal och data, på 2G och 3G.

Samtliga järnvägssträckor där persontåg kör blev genomkörda, på både DSB-sträckor såväl som privata.  Uppgiften var bunden till en kort deadline, och utfördes därför på 3 veckor.

Utifrån mätningsresultaten utarbetade Ramböll en rapport med jämförande konklusioner av operatörernas tjänster, och problematiska områden med potential för förbättring framhävdes.

Mätningsdata och rapport användes efterföljande till åtskilliga justeringar och rättelser i kundens mobila nätverk.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser