Nätverksstudier och ekonomiska bedömningar

Telekommunikationsnätverk – mobil och tv/radio – är värdefulla tillgångar. Att fastställa det rätta priset eller värdet kan vara nödvändigt vid en försäljning eller om det krävs av myndigheter. Teknisk optimering, vilket också inkluderar studier i socialekonomiska påverkningar med frekvensundersökningar som utgångspunkt, efterfrågas även av frekvensregulatorer för att de ska kunna fatta beslut baserade på faktisk kunskap.

mobilmast

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045
Ramboll har under många år verkat i telekomindustrin och kan därmed erbjuda den rätta arbetsgruppen till ett projekt. Vi kombinerar våra egna experter med externa konsulter i oslagbara team, som kan hantera alla aspekter relaterade till nätverksstudier och bedömningar.

Nätverksstudier

Den framtida utvecklingen inom telekommunikation kommer fortsätta skapa nya möjligheter för allmänheten, och samtidigt skjuta äldre teknologi åt sidan. Den här utvecklingen innebär ofta nya typer av nätverksstudier. Frågan som därför ofta uppstår: Är nätverket förberett för framtiden, eller är frekvensbandsfördelningen socialekonomiskt lämpad för digital tv eller mobilt bredband? I sådana sammanhang har Ramboll haft möjligheten att upprätta projektgrupper internt i verksamheten i fråga, som kan utföra de studier som behövs.

På grund av den bristande konkurrensen för uthyrning av antennplatser på höga master, har myndigheterna infört speciella instruktioner gällande hur detta problem ska hanteras. Ägaren av den gällande infrastrukturen måste nu utforma ett transparent pris på den totala infrastrukturen, för att kunna överbevisa myndigheter om att nivån på hyran avspeglar de faktiska omkostnaderna.

Ekonomiska bedömningar

Investerare som är intresserade av att köpa en nätverksinfrastruktur ska utforma en detaljerad bedömning av infrastrukturen, innan ett bud kan läggas. Om det satta priset är baserat på felaktig eller otillräcklig grund, är det risk för en misslyckad investering. Ramboll har varit involverad i den här typen av evalueringar i flera länder och har en omfattande kunskap inom infrastruktur och framtidens behov.

Vi har även den fördelen att vi löpande designar och levererar nya infrastrukturer, vilket håller vår kunskap ständigt uppdaterad. Ramboll utför även inspektioner av infrastruktur och planlägger korrigerande förvaltningar, således att nivån på infrastrukturen hålls hög. Detta ger Ramboll en viss fördel jämfört med våra konkurrenter, då vi har interna experter med komplett överblick över området.

Låt oss hjälpa dig

Hör gärna av er till oss och berätta om era önskemål, så sammansätter vi ett team med kunskaper som täcker samtliga aspekter av nätverksstudier och ekonomisk bedömning. Utöver det har vi även samarbetspartner som kan hjälpa när det kommer till specialiserad kunskap inom bredband och mobil infrastruktur. Tillsammans kan vi försäkra er om att vi kan erbjuda breda lösningar som omfattar alla de kompetenser som kan behövas.

Tvärvetenskaplig konsult

Vi kan som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsverksamhet kan Ramboll leverera alla de relevanta tjänster och specialiserade analyser, som berör telekommunikationens infrastruktur.

Länkar till våra tjänster:

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser