Mjukvaruverktyg för administration av telekomprojekt

Att skapa eller utvidga nationella mobilnätverk kräver ofta att man håller sig inom en begränsad tidsplan och budget. När det kommer till drift- och underhållsfaser är det särskilt viktigt att ha ett effektivt system som kan hjälpa till att styra processen såväl som driften. Ramboll har utvecklat sådana mjukvarusystem.

Kontakt

Bobby Naveed Jamal

Vice Director Towers & Telecom
Tel: +45 5161 6720

Införande av nya mobilstationer

Under de senaste årtiondena har behovet för mobiltäckning ökat och därmed skapat en efterfrågan för lanseringar av telekommunikationsprojekt som är mer hanterbara och kontrollerade.

Ramboll har under flera år haft nära samarbete med mobiloperatörer. Vi har lärt oss att en lång rad faktorer spelar in för att kunna ge operatörerna konkurrensmässiga fördelar vid lansering och hanterande av mobilstationsprojekt:

  • Optimering av workflow – aktiv, dynamisk och effektiv användning av Rambolls mjukvaruprogram.
  • Inställningar för flera projekt – flexibla alternativ som hanterar frågeställningar kring mobilstationer i olika organisatoriska inställningar.
  • Utökade inrapporteringsmöjligheter – förmedling av data genom behandling online till ledning och tekniskt hanterande. 
Våra system RamSite ™ 2.0 och RamBase är två starka verktyg för direktion av telekommunikationsprojekt. RamSite ™ 2.0 är ett starkt system som kan avvändas till hanterandet av lansering och drift, medan RamBase i hög grad fokuserar på evalueringar och har särskilda egenskaper för utvärderingar av on-site datainsamlingar och på förbindelser mellan mobila enheter.
 

Administration av telekominfrastruktur

Lanseringar av större projekt är självklart kritiska, men efteråt kommer alltid drift, administration och underhåll av nätverket. 
 
Effektiva system och verktyg för att arkivera och hantera olika komponenter och data är kanske ännu mer viktigt för själva drift- och underhållsfasen än för lanseringsfasen.
 
Rambolls verktyg för projektledning är utvecklade för att kunna användas vid alla faser av ett telekommunikationsnätverks livscykel.
 

Lösningar till dina utmaningar

Våra verktyg är anpassade till att kunna användas av alla som arbetar med telekommunikationsprojekt i ditt företag – så som tekniker, säljare och ledning. Verktygen ger dig även möjlighet att få tillgång till externa partners, så som operatörer, kontraktorer, leverantörer, underleverantörer och konsulter. Med andra ord hjälper vi dig till en snabb och aktuell överblick över projektets hela livscykel.
 
Verktygen erbjuder en samlad ingång genom att integrera projekt- och dokumenthantering med finansiell projektledning. Skräddarsydda statusrapporter gör det möjligt för dig att övervaka, mäta och följa med i ditt projekts utveckling under alla dess skeden. 
 

RamSite ™ 2.0 – projektledningsverkyget för teleoperatörer

Baserat på mer än 15 års erfarenhet i att ge support till teleoperatörer i Belgien, Danmark, Sverige, Norge, Polen och Portugal har vi utvecklat det användarvänliga projektledningsverktyget RamSite ™ 2.0.

RamBase – ett starkt verktyg för hantering och analys av infrastruktur

För hantering och insamling av data, samt för kvalitetskontroll och teknisk bedömning av ett stort antal platser för kunder i Indien, har Ramboll utvecklat RamBase. Detta flexibla och användarvänliga mjukvarusystem er anpassat till att kunna administrera data och information och även användas som verktyg vid uppförande av telekommunikationsnätverk.

Eftersom systemet är så flexibelt, möjliggör det för effektiv implementering av nya funktioner och individuella rapporter enligt dina specifika krav.
 

Låt oss hjälpa dig

Ramboll har varit djupt involverade i analys, design och konstruktion av telekommunikationsnätverk- och infrastruktur ända sedan företagets grundande 1945.
 
Vi har under alla dessa år på ett globalt plan haft nära samarbeten med en rad radio- och televisionsbolag, mobiloperatörer, utrustningsleverantörer och andra involverade i telekommunikation. Det är just den här erfarenheten ni har till er disposition. 
 
Berätta för oss vad ni har för behov, så kan vi hjälpa er fram till den bästa lösningen för ert företag. Vad ni än har för specifikationer eller krav, är vi säkra på att vår erfarenhet kommer bli värdefull för er.
 

Tvärvetenskaplig konsult

Som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsverksamhet kan Ramboll företa sig de ingenjörstjänster och speciella analyser som kan behövas inom telekommunikationsinfrastruktur. För master och torn kan detta involvera geotekniska evalueringar och designs, elektriska- och strömrelaterade evalueringar och lösningar, samt inspektioner under framställning och installation.
 
Vi erbjuder därtill projektledning vid införande av större nätverk.
 
Länkar till några av våra tjänster:

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser