Mätning av mobila nätverk

Mobiltelefoni utgör en allt mer vital komponent både i näringslivet som i det offentliga. För att mobiltelefonerna ska fungera krävs ett välfungerande mobilnät. Såväl inomhus som utomhus, när man står still och när man rör sig.

Bil för mätning av mobiltäckning

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045
Det första steget mot bättre mobiltäckning är täckningskontroll med specialiserad mätningsutrustning, utfört av experter inom området. Därmed kan man kartlägga hål i täckningen och/eller tekniska fel i infrastrukturen.
 
Ramboll erbjuder både mobil avläsning (drivetest) och mätningar inomhus med bärbar utrustning. Detta inkluderar allt från omfattande mobil avläsning av prestanda, där alla operatörer mäts mot varandra, till täckningskontroll inomhus på kontor, då endast en operatör mäts.
 
De olika nätverkstyperna  - 2G (GSM), 3G (UMTS) och 4G (LTE) – skapar utmaningar när de ska samarbeta tvärs över de olika frekvensbanden.

Mobil avläsning (drivetest)

Mobil avläsning utförs i specialanpassade fordon, där alla mätningsterminaler har försetts med en antenn fastspänd på fordonets tak. Detta försäkrar instrumentens enhetliga reproduktionsförmåga och möjliggör för simulering av inomhustäckningen genom att sänka signalstyrkan. 
 
Vad kan mätas?
 • Signalstyrka (täckning) för 2G, 3G och 4G
 • Signalens kvalitet för 2G, 3G och 4G
 • Kvalitet av röstsamtal P.OLQA.
 • Frekvens av misslyckade samtal
 • Datahastighet (IP Throughput)
 • SMS/MMS (framgångsfrekvens/levereringshastighet)
 • Videostreaming (YouTube)
 • E-mail

Mobil avläsning med tåg

Mobil avläsning i tåg kräver endast en bärbar mätningsutrustning försedd med GPS, så att mätningarna sedan kan ses på karta. Mätningarna kräver inte specialtåg, utan kan utföras i vanliga passagerartåg.
 
Vad kan mätas?
 • Signalstyrka (täckning) för 2G, 3G och 4G
 • Signalens kvalitet för 2G, 3G och 4G
 • Kvalitet av röstsamtal P.OLQA.
 • Frekvens av misslyckade samtal
 • Datahastighet (IP Throughput)
 • SMS/MMS (framgångsfrekvens/levereringshastighet)
 • Videostreaming (YouTube)
 • E-mail

Mätningar inomhus (walktest)

För de platser där mobil avläsning inte är möjligt används istället bärbar mätutrustning. Detta gör det möjligt för oss att utföra olika slags tester, så som kontroll av inomhustäckning, och eventuella brister hos mobila installationer kan upptäckas. Det är möjligt at mäta både externa signaler, såväl som installationer inomhus. 
 
Vad kan mätas?
 • Signalstyrka (täckning) för 2G, 3G och 4G
 • Signalens kvalitet för 2G, 3G och 4G
 • Kvalitet av röstsamtal P.OLQA.
 • Frekvens av misslyckade samtal
 • Datahastighet (IP Throughput)
 • SMS/MMS (framgångsfrekvens/levereringshastighet)
 • Videostreaming (YouTube)
 • E-mail

Erfarenhet av telekommunikation

Sedan grundandet av Ramboll 1945 har vi varit verksamma i alla disciplin och områden inom analys, design, konstruktion och drift av telekomnätverk och infrastruktur. Vi var de första konsulterna inom området mobil kommunikation sedan dess begynnelse på 1980-talet, och vi har omfattande kunskap om mobila nätverk och mobila avläsningar. Vi erbjuder den här erfarenheten och expertis och i samarbete med våra kunder finner vi den optimala lösningen för just deras företag.
 

Tvärvetenskaplig konsult

Som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsföretag kan Ramboll erbjuda alla de relevanta tjänster och specialanpassade analyser inom området telekommunikationens infrastruktur.

Läs mer

Täckning av mobila nätverk

Läs mer om de tjänster Ramboll erbjuder inom prestandatest och test av mobila nätverk.


(PDF, öppnas i nytt fönster)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser