Mätning av elektromagnetisk strålning

Grannar till mobiltelefonmaster är ofta bekymrade över nivån av elektromagnetisk strålning (EMS). Denna oro leder ibland till svåra och ansträngda relationer i grannskapet. Ramboll blir i sådana situationer ofta inhyrda för att kontrollera EMS-nivån och sedan förmedla resultaten i en lättförståelig rapport som kan delas ut till grannskapet.

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045

Mätningar av elektromagnetiska och magnetiska fält

Ramboll erbjuder sedan 2004 oberoende konsulttjänster för att mäta EMS-strålning.

Vi utför elektromagnetiska mätningar med hjälp av specialiserad och avancerad utrustning, som också certifieras vartannat år. Dessa mätningar täcker en lång rad E-fältfrekvenser upp till 6GHz som radio, tv, mobil, trådlösa Wi-Fi, lokala nätverk och flera andra tjänster. Mätningarna utförs enligt Rambolls kvalitetssystem som följer DS/ISO 9001. Ramboll har även utrustning för att kunna utföra mätningar av H-fältfrekvenser, vilket ofta mäts inom industriell produktion kopplat med exempelvis plastsvetsning.

Arbetsmiljöregler kring EMS

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ansvarar arbetsgivarna för att värdera om deras medarbetare utsätts för elektromagnetisk strålning i nivåer över gränsvärdena. Detta är den första lagstiftningen för att skydda arbetstagare mot elektromagnetisk strålning. Tidigare har lagstiftningen endast berört allmänheten.

Det är enligt lagstiftningen tillåtet att göra en teoretisk bedömning huruvida det finns en risk att överskrida gränsvärdena för E-fält (elektriskt fält) och H-fält (magnetfält). Dock ska man i tveksamma fall mäta nivåerna. Dessutom ska särskild hänsyn tas till gravida eller personal med medicinska implantat för vilka strängare krav gäller. Om gränsvärdena överskrids och området där det sker inte märks ut eller spärras av kommer arbetsgivaren att hållas ansvarig. Det är därför viktigt att kontrollera sina EMS-nivåer.

Oroliga grannar

Ramboll är även i kontakt med oroliga grannar till installationer där elektromagnetisk strålning ofta är ett diskussionsämne. Alla frågor som grannar ställer kan besvaras med aktuella mätningar som påvisar om strålningen är inom de rekommenderade ramarna. Det minskar osäkerheten och eventuella tvivel omkring installationer. Vi kan med EMS-rapporten hjälpa till att upplysa både grannar och mobila operatörer om de faktiska förhållandena och bistå dem med diskussionsunderlag.

Möten hålls ofta hemma hos grannarna eller på annan plats. Det som främst kan skapa oro är ofta de ”osynliga” farorna, och då kan eventuella tvivel och frågor bli besvarade av experter med kunskap om mobil strålningsteknologi.

Installationer

Tak med antenner kräver särskild uppmärksamhet för att undvika situationer där människor utan vetskap blir utsatta för strålning från panelantenner. Vi kan konsultera byggnadens ägare så att sådana situationer kan undvikas, då vi har den kunskap och utrustning som krävs för att ge råd och bekräfta att gränsnivåer inte överskrids.

EMS träning

Ramboll erbjuder EMS-träning i samband med mätningar av EMS. Detta möjliggör exempelvis hälso- och säkerhetsrepresentanter att bättre svara på frågor från intressenter.

Låt oss hjälpa dig

Vi har varit involverade inom alla områden av analys, design, konstruktion och drift av telekommunikationsnätverk och infrastruktur ända sedan företaget grundandes 1945. Vi var de första konsulterna inom mobila nätverk vid begynnelsen av mobiltelefonin på 1980-talet, och vi har ingående kunskap om mastområden och mätning av strålning. 

Tvärvetenskaplig konsult

Vi kan som tvärvetenskaplig konsult hjälpa till med alla slags ingenjörstjänster och analyser som kan behövas inom infrastruktur kring telekom.

Publikationer

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Elektromagnetiska fält här