Kvalitetssäkring och uppgradering av anläggningar

Den kraftiga tillväxten inom telekommarknaden har medfört en konsolidering av passiv infrastruktur såsom torn och master. Utöver det har de nya tekniska kraven för 3G- och 4G-nätverk resulterat till en ökad efterfrågan bland organisationer att kunna dela telekommunikationsplatser. Dagens kunder behöver därför kvalitetssäkra de tillgångar de vill köpa.

Inspektion av mobilmast

Kontakt

Bobby Naveed Jamal

Vice Director Towers & Telecom
Tel: +45 5161 6720

Kvalitetssäkring och teknisk utvärdering av passiv infrastruktur

Telenät, särskilt för mobilkommunikation, har blivit ett investeringsobjekt för professionella infrastrukturföretag. De äger, bygger och administrerar passiv infrastruktur, samtidigt som de hyr ut delar infrastrukturen till olika operatörer. Därför är platsens ekonomiska värde och fysiska skick (huvudbyggnader, master och torn) väldigt viktigt för ägarna av infrastrukturen.

Ramboll har detaljerad kunskap om huvudkomponenterna inom nätverkssektorn med nästan 70 års erfarenhet av analys, design, konstruktion och upprätthållande av telekommunikationsinfrastruktur. Denna kunskap har blivit väl använd av operatörer och infrastrukturföretag, som har anlitat Ramboll för att undergå utvärderingar av flera tusen platser med fokus på master och torn. 

Uppgradera och utöka kapaciteten

Optimering av befintliga master och torn är en nyckelfråga för alla infrastrukturägare. Genom att använda sig av Rambolls erfarenhet inom analys och samtidigt förstärka existerande strukturer kan resultatet bli ytterst kostnadseffektivt för varje projekt.

Att utöka kapaciteten hos master och torn är av flera orsaker nödvändigt:

  • Antalet antenner och matare kan ökas jämfört med vad strukturen är avsedd för
  • Ändring i designkoder och standarder
  • Strukturerna kan från början vara bristfälligt designade
  • Strukturerna kan vara metallutmattade
  • I vissa fall kan bättre kunskap om vind och is leda till ökad kapacitet av master och torn

Ramboll har under många år hjälpt kunder utöka kapaciteten av deras torn och stadgade master genom att öka antalet antenner och matare.

För stagad mast kan en kombination av dynamisk analys, justering av initiala spänningar eller ersättning av gamla gajar visa sig vara ett effektivt sätt för att utöka kapaciteten. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att förstärka konstruktionselementen.

När det gäller självbärande torn går det att lösa flera kapacitetsproblem genom att kombinera dynamisk analys genom omarrangering av matare och kablar samt förstärkning av konstruktionselementen.

Vi använder oss av sofistikerade mjukvaror för våra analyser samt de resultat vi får från våra verktyg för projektledning, såsom RamBase – ett verktyg som hjälper oss samla och rapportera tänkbara lösningar på olika problem.

Vi kan också på olika metoder för att utöka fundamentens kapacitet, om nödvändigt.

Reducering av driftstörningar

Driftstopp hos telekommunikationsinfrastrukturer är en dyr historia för infrastrukturföretag och skapar problem för operatörer och mottagare. Däremot kan risken för strömavbrott och andra fel drastiskt minskas om infrastrukturens tillstånd kontinuerligt bevakas.

För att uppnå detta har Ramboll utvecklat en teknik för platsinspektion genom användning av värmekameror, anemometrar, vibrationssensorer, klämmätare och bullermätare. Genom att kombinera dessa instrument kan man grundligt mäta och följa tillstånd och funktion av utrustningen.

Låt oss hjälpa dig

Ramboll har varit djupt involverade i alla områden inom analys, design, konstruktion och drift av telekommunikationsnätverk- och infrastruktur ända sedan företagets grundande 1945.

Vi har i alla dessa år arbetat tillsammans med olika sändningsföretag inom TV och radio, mobiloperatörer, utrustningsleverantörer och andra involverade i telekommunikation på en global nivå. Det är den erfarenhet som står till ert förfogande.

Berätta för oss vad dina behov är så hjälper vi dig fram till den bästa lösningen för ditt företag. Baserat på dina behov och specifikationer så är vi säkra på att vår erfarenhet blir värdefull för dig.

Tvärvetenskaplig konsult

Vi kan som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsverksamhet leverera de ingenjörstjänster och speciella analyser som kan behövas inom telekommunikationsinfrastrukturer. För master och torn kan vi bistå med geoteknisk design och beräkningar, elektriska- och strömrelaterade evalueringar och lösningar samt inspektioner vid framställning och installation.

Vi erbjuder därtill tjänster inom projektledning för lanseringar av större nätverk.

Länkar till våra tjänster:

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser