Inspektion och underhåll

Regelbunden underhållning av telekommunikationsbyggnader, speciellt stålkonstruktioner så som master och torn, är nödvändigt men ofta kostsamt. När underhållandet däremot försummas kan det bli väldigt dyrt – och i värsta fall resultera i att konstruktionen kollapsar.  

UNderhållsarbete på mobilmast

Kontakt

Frede Lillelund

Head of Department Towers and Steel Structures
Tel: +45 5161 6045

Underhåll

Drift och underhåll av telekommunikationsinstallationer utgör sedan 30 år en viktig del av Rambolls konsultverksamhet. Vi har till exempel genomfört inspektions- och underhållsprogram för en rad olika typer av telekommunikationsstrukturer i Europa, Asien och Mellanöstern.
 
Nyligen blev vi även tillfrågade att inkludera inspektioner och mätningar för andra delar av den passiva infrastrukturen i vårt underhållsprogram, så som strömtillförsel och elektriska installationer.

Inspektion

Som regel kräver inspektioner av telekommunikationsstrukturer en fysisk bestigning av strukturen och en visuell kontroll. Alla delar av strukturen blir inspekterade, inklusive fundamenten. Strukturer som vi inspekterar:
  • Stagade stålmaster och fundament
  • Stål- och betongtorn inklusive deras fundament
  • Skorstenar och monopoler (torn) med fundament
  • Parabolantenner
  • Glasfiberstrukturer
  • Telekommunikationsstrukturer på tak
  • Andra faciliteter, däribland tekniska rum, behållare och antenner

Minska driftstörningar och avbrott

Driftstopp på telekommunikationsstrukturer är ofta en dyr historia och kan skapa problem för både operatörer och abonnenter. Däremot kan man drastiskt minska risken för att störningar eller avbrott uppstår, genom kontinuerlig underhållning av infrastrukturens skick.
 
För att uppnå detta har vi utvecklat en teknik för granskning av platser genom att använda en kombination av värmekameror, anemometrar, vibrationssensorer, klämmätare och bullermätare. Tillsammans kan dessa instrument utföra grundliga mätningar och följa tillstånd och funktion av väsentlig utrustning.
 

Ledningsverktyg och rådgivningstjänster

Ramboll kan utföra inspektioner av alla typer av telekommunikationsfaciliteter. Bland annat kan vi erbjuda ledningsverktyg och rådgivning för tillbyggnader, ändringar och reparationer på faciliteter. Detsamma gäller för management, fastighetsförvaltning, leasingkontrakter, entreprenader, myndigheter och ekonomi.
 

Strategiplanering

I samarbete med våra kunder förbereder vi strategier för inspektion och underhåll av både telekomstrukturer och andra platsfaciliteter. Här tar vi hänsyn till alla viktiga aspekter. De strategier vi erbjuder eftersträvar att optimera resursanvändningen för att kunna säkra lösningar i hög kvalitet – men till ett förnuftigt pris.

Rapportera och styr dina resultat med RamSite ™   

Vi samlar in och detaljredovisar dina resultat från inspektionen i en schematisk rapport som stöds av foton och levererar strategier för framtida underhåll. Att sedan implementera resultaten och underhållsstrategier i en databas är den mest framåttänkande lösningen. Till hjälp har Ramboll utvecklat flera verktyg.
 
Vår mjukvara för platsunderhåll, RamSite ™ 2.0, gör att våra kunder kan hålla koll på all relevant platsinformation för den samlade telekommunikationsinfrastrukturen. RamSite ™ 2.0 är även ett effektivt och kraftfullt verktyg för planering och spårande av händelseförlopp vid inspektioner och underhåll. Verktyget gör det även möjligt att styra infrastrukturen och faciliteterna för ett komplett telekommunikationsnätverk.
 

Låt oss hjälpa dig

Ramboll har varit djupt involverade i alla områden inom analys, design, konstruktion och drift av telekommunikationsnätverk- och infrastruktur ända sedan företagets grundande 1945.
 
Vi har i alla dessa år arbetat tillsammans med olika sändningsföretag inom TV och radio, mobiloperatörer, utrustningsleverantörer och andra involverade i telekommunikation på en global nivå. Det är den erfarenhet som står till ert förfogande.
 
Berätta för oss vad dina behov är så hjälper vi dig fram till den bästa lösningen för ditt företag. Baserat på dina behov och specifikationer så är vi säkra på att vår erfarenhet blir värdefull för dig.

Tvärvetenskaplig konsult

Vi kan som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsverksamhet leverera de ingenjörstjänster och speciella analyser som kan behövas inom telekommunikationsinfrastrukturer. För master och torn kan vi bistå med geoteknisk design och beräkningar, elektriska- och strömrelaterade evalueringar och lösningar samt inspektioner vid framställning och installation.
 
Vi erbjuder därtill tjänster inom projektledning för lanseringar av större nätverk. Länkar till våra tjänster:

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser