Analys & design av master, torn och stolpar

Idag klarar ingen av oss, inte ens för en dag, av att vara utan TV, radio eller annan utrustning som ger oss möjlighet att kommunicera med andra människor. Ändå är det väldigt få av oss som är medvetna om att dessa moderna bekvämligheter kräver korrekt designade, konstruerade och underhållna master och torn. Det är Ramboll som utför det jobbet.

Designanalys

Kontakt

Ulrik Støttrup-Andersen

Market Director, Telecoms
Tel: +45 5161 6820

Master och torn är speciella strukturer

För att analysera eller designa master och torn krävs specialkunskap och erfarenhet. Detta är särskilt viktigt när det gäller stagad mast, då flera experter menar att det finns särskilda problem relaterade till just denna typ. Den stagade masten anses även vara en av de mest komplicerade strukturerna en ingenjör kan ställas inför, något som kan fastslås av det faktum att flera master kollapsat under åren.

Detta beror på att basdesignen av mastens antenn ibland har flera oförenliga stödstrukturer som gör att den övergripande och strukturella kompositionen  av masten dramatiskt belastar resten av strukturen. Det gäller främst påverkan av vind och is och en kombination av dessa eftersom master och torn är mer eller mindre känsliga för dynamisk belastning.

Varit med sedan starten

Ända sedan Ramboll grundades år 1945 har vi har varit djupt engagerade i analys, design och konstruktion av master och torn. Idag är vi av ERN rankade som det bästa designföretaget globalt inom det här området. Det finns i dag omkring 25.000 till 30.000 master och torn runt om i världen som bär Rambolls designstämpel. Vårt extensiva engagemang i internationell standardisering samt inom forskning och utveckling säkrar design i världsklass.

Rambolls designfilosofi

Idag är vår designfilosofi välkänd inom den globala telekomindustrin. Med ett konstant fokus på att minska de totala omkostnaderna för våra kunder, har våra torn och master blivit optimiserade för att minimera vindpåverkan, fundament, logistik och installationstid – allt detta samtidigt som högsta kvalitet upprätthålls.

Engagemang i internationella standardiseringsprocesser

Ramboll deltar aktivt i såväl nationella som internationella grupper och kommittéer, som arbetar med utvecklingen av nya standarder och rekommendationer inför området master och torn. Till exempel är vi engagerade i det enda existerande globala forum relaterat till området master och torn (The IAAS Working Group for Masts and Towers), och är involverade i utvecklingen av den nya Eurocode för atmosfärisk nedisning samt om master och torn.

Dessa engagemang och åtaganden gör att vi är i framkant när det gäller utveckling inom analys, design och konstruktion av master och torn.

Estetik

Med det snabbt stigande antal nya torn för mobila nätverk, får tornens utseende en allt större betydelse, då byggtillstånd blir allt svårare att få igenom. Estetik har alltid varit viktigt för Ramboll. Ett exempel på det är ID-tornen, som blev utvecklade i samarbete med den respekterade, danska arkitektbyrån KHR A/S.  

Hur köper man Rambolls master och torn?

Vår design blir producerad av kvalificerade producenter i flera länder runt om i världen, och vi ser till att våra kunder får strukturer anpassade till deras egna projektönskemål.

Många av våra kunder köper specialgjorda strukturer direkt från våra samarbetspartners, och andra väljer att få sina master och torn konstruerat av en producent efter eget val. 

Analys och design av mjukvara

Det har alltid varit viktigt för Ramboll att ligga i framkant för utvecklingen av vetenskap inom området för master och torn.

Under de senaste åren har Ramboll utvecklat och förbättrat mjukvara inom design och analys av master och torn, vilket har resulterat i ett sofistikerat IT-paket som med förmodan är världens mest avancerade inom det här området. I förbindelse med ovannämnda ska även programmen iTower och RamTower nämnas.

iTower är en kommersiellt tillgänglig mjukvara, utvecklat i syfte att analysera och designa självbärande torn. Förutom att vara en ytterst effektiv och avancerad mjukvara för både transmissionsledningsmaster och telemaster, så är iTower användarvänligt och har en rad funktioner och analyser.

RamTower är ett effektivt och användarvänligt program vid beräkningar av is- och vindpåverkan på fackverkstorn med triangulära eller kvadratiska tvärsektioner. Flera nationella och internationella standarder för design av torn finns implementerat i RamTower.

Tvärvetenskaplig konsult

Som tvärvetenskaplig konsult- och ingenjörsverksamhet kan Ramboll leverera alla de relevanta tjänster och speciella analyser som kan behövas inom telekom. Vi kan även bistå med geotekniska beräkningar- och designs, elektriska- och strömrelaterade evalueringar, samt hjälpa till med inspektioner under produktion och installation.

Vi erbjuder därtill flera tjänster inom projektledning för införandet av större nätverk:

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser