Resurs och avfallshantering

Avfall är en viktig resurs i sig. Effektiv avfallshantering är mycket viktig för bevarandet av begränsade naturresurser, vilket gör den till en central del för att garantera en hållbar framtid. Allt eftersom avfallshanteringen växer globalt, växer även behovet av att fokusera på återvinning, återanvändning och återhämtning. Att skydda miljön och människors hälsa från påverkan från avfall går hand i hand med effektiv användning av resurser.

Kontakt

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 (10) 615 33 08

Ramboll erbjuder ett brett utbud av resurs- och avfallshanteringstjänster för att stödja våra kunders strävan efter att uppnå regelefterlevnad, optimera resursflöden och säkerställa en säker och smart avfallshantering. Vi hjälper våra kunder spara dyrbara naturresurser, reducera avfallsproduktionen och hitta sätt att omvandla avfall till värdefullt råmaterial. Vi och våra kunder går i bräschen för en cirkulär ekonomi.

Våra avfallshanteringstjänster inkluderar:

  • Strategisk planering för avfallshantering
  • Resurseffektivitet och stöd för en cirkulär ekonomi
  • Avfallsanalys och -undersökningar
  • Planering, design och övervakning vid byggande av anläggningar för avfallshantering
  • LCA- och miljöbedömningar
  • Deponier och teknik för avfallshantering
  • Från avfall till energi

Våra experter kombinerar kunskap om avfallshantering inom ett brett spektrum av ekonomiska sektorer med expertis inom ingenjörskonst, teknik, produkthantering och hållbarhet. Denna kombination gör att vi kan utveckla kostnadseffektiva och hållbara avfallshanteringslösningar, som uppfyller regelkrav och är säkra för människors hälsa och för miljön.

Ramboll har framgångsrikt uppnått produktiv återanvändning av tidigare oanvändbart avfall. Vi har hittat innovativa sätt att optimera avfallsinsamlingen och reducera klimatpåverkan av insamlandet. Våra experter utformar effektiva och säkra avfallshanteringsplatser och har avancerad kommunal avfallshantering genom ett intensivt engagemang från intressenterna.

Läs mer

Avfall till energi

Att utvinna energi från restavfall som inte kan återvinnas är en hörnsten i alla integrerade resurshanteringssystem.


Avfall till energi

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser