Produktsäkerhet och förvaltning

Förändringar i regelverksprogram och uppfattningar om produktsäkerhet skapar förvaltningsrelaterade utmaningar. Ramboll hjälper kunderna att hantera efterlevnad och potentiella risker gällande konsument- och arbetstagares hälsa relaterade till kemiskt innehåll, mellanprodukter vid tillverkning och färdiga produkter.

Okända och oförutsedda exponeringar för produkter eller innehåll kan kullkasta arbetet med förvaltningen. Våra banbrytande vetenskapliga metoder för riskbedömning har i årtionden utgjort underlag för och styrt riktlinjerna för hantering av produktsäkerhetsfrågor och lämpliga upplysningar och registreringar hos myndigheter.

Våra hälsoforskare beskriver och kommunicerar effektivt potentiella risker vid användning av kemikalier och produkter och identifierar alternativ för en säker, toppmodern förvaltning.

Våra framgångsrika globala meriter inkluderar utvärdering och förvaltning för kemiska tillverkare, mat och matförpackning, byggnadsmaterial, leksaker, kosmetika, flygindustri, tillverkning av medicinsk utrustning och elektronik samt pesticider/biocider.

Vi utvärderar produkter och deras innehåll eller komponenter genom hela livscykeln och ger insikter i säkerhet, hållbarhet, transparens i leveranskedjan och överensstämmelse med lagstadgade krav över hela världen. Våra specifika tjänster inkluderar:

Produkttillstånd och regelefterlevnad under REACH och REACH-liknande program över hela världen och USA:s federala och statliga program, inklusive FIFRA, TSCA, GHS och FSMA.

  • Utveckla strategiska förvaltningsprogram för att optimera produkters hållbarhet och konkurrensfördelar
  • Alternativa utvärderingar för att hjälpa kunder avgöra när och hur de optimalt kan uppdatera innehåll och formler och undvika mindre gynnsamma ersättningar
  • Stödja återkallanden, svarsåtgärder och kommunikation efter händelser i leveranskedjan eller oförutsedda frågor angående produktinnehåll
  • Utvärderingar inomhus eller på arbetsplatser för utsläpp från produkter som används eller är under tillverkning

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser