Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

När man byter arbetsmiljö och överlappande regelverk med inkonsekventa riktlinjer för exponering uppstår för arbetsgivaren komplexa risker för de anställdas hälsa. Rambolls experter inom arbetshälsa och säkerhet levererar forskningsbaserade, pragmatiska lösningar som hjälper våra kunder att hantera hälso- och säkerhetsfrågor och skapa en säker arbetsplats.

Kontakt

Ann Martens

Miljöingenjör
T: +46 (10) 615 5447

Jesper Kildsgaard

Sverigechef Miljö
T: +46 10 615 64 11

Osäkerhet om hälsosamma arbetsplatser och efterlevnadsfrågor kan störa arbetarnas prestationer och därmed företagets affärsmässiga framgångar. Våra internationellt erkända metoder för övervakning av arbetssäkerhet, simulering av arbetsplatsexponering och bedömning av orsakssamband för specifika hälsoeffekter kan ge definitiva svar för välgrundade lösningar – så att arbetsgruppen tryggt kan fokusera på sitt jobb.

Våra konsulter inom arbetshälsa och säkerhet har kompetens inom industriell hygien, hälso- och säkerhetsprogramgranskningar, arbetshälsostudier/epidemiologi och toxikologi. Vi har bred kompetens när det gäller tydlig kommunikation med arbetare i olika arbetsplatsmiljöer och presenterar effektivt i reglerings-, juridiska och offentliga miljöer.

Vi erbjuder lyhörda testprogram som snabbt hanterar frågor om kemisk exponering på arbetsplatsen och omfattande granskningar av arbetshälsoprofiler som spänner över flera årtionden. Vår erfarenhet av efterlevnad inkluderar program över hela världen. Våra bedömningar av källor och potentiella orsaker av hälsoeffekter har hanterat ett brett tvärsnitt av ämnen, däribland asbest, talk, lösningsmedel, metaller, bekämpningsmedel och PCB.

Vi följer utveckling och uppdatering av regelverk över hela världen och tillhandahåller information gällande övervakning och redovisning av säkerhet på arbetsplatsen, uppdatering av MH&S-program och om svarar på både aktuella som historiska säkerhetsutmaningar på arbetsplatsen.

Våra specifika tjänster inkluderar:

  • Övervakning av industriell hygien och granskning av anläggningar, samt återskapande och övervakning av historisk exponering i våra testkammare
  • Tillämpad epidemiologi för granskning av arbetarpopulationers erfarenhet från en anläggning eller bransch samt för utformning och genomförande av framtida övervakningsprogram för arbetshälsa.
  • Granskning av program för arbetshälsa och säkerhet (AH&S) och utformning av uppdaterade metoder för att hjälpa till att integrera grupper som tidigare arbetat med enskilda och olika system.
  • Utreda orsakerna till anställdas hälsoproblem, inklusive kemiska källor, mikrobiell tillväxt och utsläpp från byggnadsmaterial.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser