HĂ„llbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapporter ger företag och organisationer en nulägesanalys av hållbarhetsarbetet samt fungerar som ett verktyg för att utveckla arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi på Ramboll hjälper ert företag att ta fram en hållbarhetsrapport, med väsentliga frågor och upplysningar, som driver ert hållbarhetsarbete framåt.

Kontakt

Rebecka Jakobsson

Rebecka Jakobsson

Consultant, Environment & Health
Tel: +46 010 615 33 90
Maria Länje

Maria Länje

Senior Consultant
Tel: +46 (10) 6153342

Oavsett om ert företag berörs av lagkravet om hållbarhetsrapporter eller inte, så är det ett bra verktyg för att analysera, utveckla och driva på hållbarhetsarbetet. Vi på Ramboll har bred kompetens inom området och har god erfarenhet av att ta fram hållbarhetsrapporter som driver hållbarhetsarbetet framåt.

Global Reporting Initiative (GRI)

Flera företag och organisationer som hållbarhetsrapporterar gör det enligt Global Reporting Initiative (GRI). Standarden omfattar redovisning av företagets ekonomiska, ekologiska och sociala påverkan. GRI medför ett systematiskt arbetssätt som dels ger en nulägesanalys men även fungerar som ett verktyg för att ta företagets hållbarhetsarbete till nya nivåer. Standarden ger även exempel på frågor (aspekter) och upplysningar (indikatorer).

Vad vi kan hjälpa er med

Ramboll har god erfarenhet av att processleda, ta fram och utveckla hållbarhetsrapporteringar samt arbetssätt. Vi har även erfarenhet av att integrera hållbarhetsarbete med affärsplaner. I vårt erbjudande ingår bland annat:

 • Processledning
 • Integrera hållbarhetsarbetet och affärsplanen
 • Workshops
 • Intressentanalyser
 • Väsentlighetsanalyser för att identifiera ert bolags väsentliga hållbarhetsfrågor (aspekter)
 • Framtagande av upplysningar (indikatorer)
 • Riskanalyser
 • Leverantörsuppföljningar
 • Framtagande av hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav
 • Uppföljning av framtagna hållbarhetsrapporter samt framtagande av åtgärdsplaner för att utveckla hållbarhetsarbetet.
 • Stöd och rådgivning

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster.

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser