Ekosystemtjänster

Gröna områden är viktiga för ett hållbart stadsliv. De riskerar dock att minska i takt med att städerna förtätas och infrastrukturen byggs ut. Med hjälp av ett ekosystemtjänsteperspektiv kan vi synliggöra den nytta naturen gör i staden och ge förslag på hur de ekologiska tillgångarna ska tas tillvara och utvecklas.

Kontakt

Lars Johansson

Lars Johansson

Hållbarhetsledare
T: +46 (10) 6151224

Ingrid Nilsén Boklund

Analytiker inom ekosystemtjänster
T: +46 (10) 6151611
Ekosystemtjänster definieras som de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Biologisk mångfald, klimatreglering, luft- och vattenrening, markstabilisering, bullerdämpning, matproduktion och rekreationsmöjligheter är exempel.

Vi har erfarenhet av att jobba med ekosystemtjänster på olika nivåer, lokalt och regionalt, för befintliga och nya områden och i olika faser av projekt för att fånga upp kunskaper om ekologiska och sociala tillgångar och värden.  Genom att arbeta med ett ekosystemtjänsteperspektiv garanterar vi utgångspunkter och lösningar som vilar på en vetenskaplig grund och som utgår från en mänsklig skala.

Vi jobbar alltid utifrån en dialog och i nära kontakt med våra beställare och berörda aktörer eftersom arbetet med ekosystemtjänster alltid är platsspecifik.

Våra tjänster

  • Workshops
  • Kartläggningar 
  • Ekologiska nulägesanalyser
  • Analyser av ekologiska nätverk
  • Förslag på hur exploatering och planering kan stärka ekosystemet
  • Konnektivitetsanalyser av ekosystem med hjälp av GIS
  • Omvärldsanalys och beställarstöd
  • Projektutveckling och Processledning

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser