Begränsad mängd

Kontakt

Bert-Ola Nilsson

Bert-Ola Nilsson

Säkerhetsrådgivare, väg, sjö, flyg
Tel: +46 10 615 45 46
I regelverken finns vissa lättnader som kan tillämpas vid transport av vissa typer av gods i vissa mängder. Ibland kan det vara svårt att avgöra när dessa lättnader kan tillämpas, det kan vi hjälpa till att göra en analys av. Det är främst lättnaderna värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd som är aktuella. Lättnader finns i samtliga regelverk men hanteras lite olika.

Begränsad mängd är en lättnad som syftar till att underlätta transport av gods i mindre förpackningar. För att lättnaden ska kunna användas ska godset förpackas i en godkänd innerförpackning och sedan i en ytterförpackning.

Totalvikten per kolli får vara max 30kg (20kg om ytterförpackningen består av krympfilm).

Om gods får transporteras enligt begränsad mängd och vilka mängder som innerförpackningen max får innehålla framgår i Tabell A kolumn 7a i ADR-S.

Exempel: Vi ska transportera 20st 1 litersbehållare med bensin. För att avgöra om det går att nyttja lättnaden värdeberäknad mängd tittar vi i ADR-S Tabell A och går till UN 1203. I kolumn 7b står det 1 L vilket innebär att vi får transportera enligt begränsad mängd om innerförpackningen är godkänd att transportera bensin i och max innehåller 1 liter.

Våra innerförpackningar om 1 liter ställer vi sedan i en ytterförpackning av kartong som maximalt får väga 30kg.

Kartongen ska märkas med etikett för begränsad mängd samt riktningspilar för att transportören ska veta vilken håll som ska vara uppåt för att minska risken för läckage.

Såhär kommer vårt gods att se ut.

Observera att föraren och andra delaktiga i transporten ändå behöver utbildning enligt ADR 1.3. Däremot omfattas man inte av kravet på säkerhetsrådgivare vid den här typen av transporter.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se