Produktsäkerhet och produktansvar

Föränderlig lagstiftning och ökad medvetenhet om produktsäkerhet skapar utmaningar för företag. Ramboll ger råd och hjälper kunder att uppfylla krav och minimera risker för arbetare och konsumenter kopplat till produktens innehåll av kemiska ämnen, tillverkningsprocess och färdig vara.

Kontakt

Sara Grundén

Sara Grundén

Lead consultant
Tel: +46 (10) 6153130
M: +46 (72) 1468490
Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
M: +46 (73) 0939333

Att förstå risker för människors hälsa och för miljön är grundläggande för en säker tillverkning, distribution, användning och omhändertagande av kemikalier och produkter. Våra experter kan bedöma risker förknippade med hela livscykeln för olika ämnen och använda riskbedömningsverktyg för produktutvärdering och utvärdering av möjliga alternativ (substitution).

Vi erbjuder våra kunder utvärdering och rådgivning inom den lagstiftning som är tillämpbar i Sverige och EU beträffande kemiska ämnen i produkter.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

 • Produktsäkerhet och produktstrategier
 • Hälso- och miljöriskbedömning
 • Reach registrering och stöd vid uppdateringar
 • Farliga ämnen i produkter och leverantörsuppföljning
 • Substitution, Grön kemi
 • Bedömning av byggmaterial med avseende på hälsa och miljö, t.ex. byggvarudeklarationer, EPDer
 • Hälsorisker förknippade med farligt avfall och förorenad mark
 • Toxikologi, ekotoxikologi och administration av studier
 • Lagefterlevnad (GHS/CLP/REACH/BPR/kosmetika/TSCA, RoHS/WEEE mm.)
 • Säkerhetsdatablad
 • Produktifiering av avfall och laguppfyllnad
 • Analys av inomhusluft, arbetsmiljömätningar
 • Konsekvensanalys för hälsa (HIA, DALY)

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.