Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

På dagens globala marknad med en allt hårdare konkurrens förstår allt fler företag hur ett strategiskt arbete med ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet (QHSE/EHS) kan bidra till deras framgångar.

Kontakt

Anne Lindersson

Anne Lindersson

Senior Consultant
Tel: +46 (0 615 31 28
M: +46 733 279 079
Mia Ströman

Mia Ströman

Senior Consultant
Tel: +46 (10) 6156801
M: +46 (70) 5645869

Erfarenhet

Vår erfarenhet omfattar alla faser i bygg- och anläggningsprojekt, samhällsplanering och utveckling av verksamheter. Vi har länge haft en helhetssyn på kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE) i våra projekt och försöker därigenom skapa mervärden för människor och för miljön.

Kunskap

Våra QHSE-ledare har breda specialistkunskaper inom EHS-området för att kunna identifiera, leda och prioritera arbeten och ta fram rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt. De har även tillgång till vårt expertnätverk för att vid behov kunna förstärka en organisation med fördjupad detaljkunskap i avancerade sakfrågor.

Vi agerar samordnare och ser till att hälsa, miljö och säkerhet hanteras så att kundens krav, lagstiftning och god sed uppfylls genom alla faser i ett projekt, från idé och utformning till genomförande.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • EHS-planering och processamordning i projekt
  • Integrerat QHSE-arbete för verksamheter
  • Miljöledning och planering av projekt
  • Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P, BAS-U)
  • Förenklade och fördjupade riskanalyser
  • EHS-revisioner, utredning och kontroll

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.