Klimatdeklarationer byggnader

Kontakt

Agnes Rönnblom

Agnes Rönnblom

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 64 45
Niclas Silfverstrand

Niclas Silfverstrand

Environmental Consultant
Tel: +46 10 615 33 27
Klimatpåverkan från nya byggnader måste redovisas med en klimatdeklaration från och med den 1 januari 2022 enligt Boverkets lagförslag. Ramboll erbjuder att göra klimatberäkningar och ta fram klimatdeklarationer för nya byggprojekt enligt lagkraven eller i utökad version för upphandling eller miljöcertifiering.

På Ramboll har vi lång erfarenhet av klimatberäkningar och livscykelanalyser (LCA) och hjälper kunder fortlöpande att genomföra livscykelanalyser och klimatberäkningar för byggnader, både för att ge underlag för förståelse för hur och var klimatpåverkan uppstår och hur den också kan minskas, och för att uppfylla beställares krav vid upphandlingar. En klimatdeklaration redovisar byggnadens klimatpåverkan baserat på ingående byggdelar och processer. Resultatet ger en överblick över vilka material och processer som har störst klimatpåverkan så att åtgärder kan sättas in där de gör mest nytta.

Vårt erbjudande

En klimatberäkning baseras vanligtvis på en sammanställning av ingående material från den ekonomiska kalkylen som sammanlänkas med generiska data eller produktspecifika data för de ingående materialen och produkterna. Produktspecifika uppgifter om klimatpåverkan hämtas oftast från EPDer (LCA-modulerna A1-A3) tillsammans med specifika eller generiska värden för transport och konstruktion (A4-A5). Resultatet levereras som en kort högkvalitativ rapport enligt lagkraven men kan också anpassas för att till exempel kunna användas som underlag för att formulera upphandlingskrav, eller enligt andra önskemål.

Ramboll erbjuder även övergripande stöd med hur din organisation kan arbeta praktiskt med klimatdeklarationer och kan till exempel bistå med utbildning av konstruktörer eller beställare i hur klimatdeklarationerna fungerar och kan användas. Vi erbjuder även oberoende granskning av klimatdeklarationer och förbättringsförslag för att få en bättre klimatprestanda på byggnader.

Ramboll kan även göra kompletta LCA-beräkningar för byggnader inom de vanligaste miljöcertifieringssystemen för byggnader på marknaden, som till exempel BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och NollCO2.

Om du letar efter hjälp med byggvarudeklarationer se: Kemikalier i varor

Mer information

Klimatdeklarationer för byggnader - benchmarking och upphandling

Ladda ner (PDF)

Klimatdeklarationer för byggnader - lagkrav

Ladda ner (PDF)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se