Livscykelanalys, EPD och klimat

Att kunna mäta sin miljöpåverkan blir allt mer viktigt för både företag, kommuner och organisationer. Oavsett om det gäller byggnader, produkter, tjänster eller företagets egna utsläpp ställs det numera ofta krav i lagar, upphandlingar och affärer att man ska kunna sätta siffror på sin klimat- och miljöpåverkan enligt vedertagna beräkningsmetoder. Ramboll erbjuder ett brett urval av tjänster inom beräkningar, strategier och rådgivning för såväl klimat som övrig miljöpåverkan.

Foto: Elina Manninen/Keksi

Kontakt

Yevgeniya Arushanyan

Yevgeniya Arushanyan

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 61 42
Katja Tasala Gradin

Katja Tasala Gradin

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 36 66

Livscykelanalys

Ramboll har ett av Sveriges största team inom Livscykelanalys (LCA) och genomför LCA-studier med flera olika syften som till exempel för att identifiera processförbättringar eller för att jämföra produkter och tjänster. Vi hjälper ofta kunder att både förbättra sin miljöprestanda, sätta en offensiv hållbarhetsstrategi och att möta kundkrav eller krav i upphandlingar där miljö värderas och ger en konkurrensfördel. Ramboll arbetar med och har tillgång till de flesta programvarorna för LCA som t.ex. GaBi, SimaPro, OneClickLCA. Vi tar även fram klimatberäkningar inom Trafikverkets Klimatkalkyl, Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg och Greenhouse Gas Protocol.

Läs mer om vad en livscykelanalys är

Se vilka typer av LCA som finns

Miljövarudeklarationer

Livscykelanalys kan även användas som underlag till en miljövarudeklaration eller EPD som är kort för Environmental Product Declaration. Fördelen med en EPD är att det finns tydliga regler för hur LCAn ska beräknas och redovisas och inom till exempel byggprodukter finns det en egen standard (EN15804) som anger precis vilka krav som ställs på beräkningar och redovisning så att produkter kan jämföras korrekt. Detta gör att EPDer kan vara del av kravställning vid upphandling inom alla branscher även utanför byggnadssektorn och även krävas som underlag då hela byggnader ska klimatredovisas. En EPD är alltid granskad av en oberoende part för att säkerställa att informationen går att lita på.

Greenhouse Gas Protocol

GHG Protocol är en internationellt vedertagen metod för att beräkna ett företags eller en produkts klimatpåverkan. Klimatpåverkan delas här in i tre scope beroende på hur företagsnära utsläppen sker. Scope 1 inkluderar direkta utsläpp till exempel från en skorsten. Scope 2 inkluderar utsläpp från energi som till exempel för att producera el och Scope 3 inkluderar all annan relevant klimatpåverkan som kan kopplas till företaget eller produkten. Ramboll hjälper dig hela vägen från att identifiera vilka delar som är relevanta för dig, beräknar dina utsläpp och stöttar med förbättringsåtgärder så du kan minska klimatpåverkan. För företag använder vi Corporate standard och för produkter använder vi Product standard så att du får en beräkning som möter dina och dina kunders behov.

Science Based Targets initiative

SBTi är ett initiativ där ett företag kan åta sig att minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalet. Ramboll hjälper till både med att sätta mål och ta fram en konkret strategi för att nå dem samt att göra beräkningarna av nuläget med hjälp av Greenhouse Gas Protocol.

Klimatdeklarationer byggnader

Från och med 2022 är det krav på att klimatdeklarera de flesta byggnader som byggs i Sverige och beräkningsmetoden används redan i upphandlingar. Ramboll kan hjälpa till både med beräkningar för lagkravet, men även med förbättringar och mer omfattande klimatdeklarationer vid upphandling. Ramboll erbjuder även klimat och LCA-beräkningar för byggnadscertifieringar som ett led i att öka byggnadens värde.

Referensprojekt

Byggvarudeklarationer (BVD) och miljövarudeklarationer (EPD) för kund inom byggprodukter

Ladda ner (PDF)

Klimatdeklarationer för byggnader

Ladda ner (PDF)

In English

Life cycle assessment and EPD

Download (PDF)