Hållbar kemikalieanvändning

Kemiska ämnen är byggstenar som ingår i allt levande och dött material på jorden. Kemikalier är ämnen eller föreningar av ämnen som genomgår eller ingår i en industriell eller kommersiell process. Kemikalieanvändningen i världen ökar stadigt och möjliggör stora delar av det välstånd och bekvämligheter som vi dagligen omges av. En del kemikalier har egenskaper som kan vara skadliga för människa eller miljö och bör därför inte användas. Uppskattningar pekar på betydande kostnader för samhället till följd av kemikalieexponering i form av bland annat sjukdomar och skador på ekosystem. Ett otillräckligt antal av dessa kemikalier är reglerade i lagstiftningen och ibland saknas även tillräckligt med information om ämnets egenskaper för att möjliggöra informerade val.

Kontakt

Sara Grundén

Sara Grundén

Lead consultant
Tel: +46 10 615 31 30
Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Senior Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
Anna Holst

Anna Holst

Enhetschef
Tel: +46 10 615 33 18

Ramboll har lång erfarenhet och stor kompetens inom alla delar som rör kemikalier och kemikalielagstiftning.

Vi kan hjälpa företag med allt ifrån riskbedömningar (för både arbetsmiljö och yttre miljö), substitutionsutredningar, byggvarubedömningar, Reach registreringar, tillståndsansökningar, ansökningar för biocidgodkännanden, byggvarubedömningar och mycket mer.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för en diskussion om vad vi kan hjälpa er med.

Läs mer om våra tjänster