Arbetsmiljö och säkerhet

Medarbetarnas prestationsförmåga är avgörande för en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Med en bra arbetsmiljö ökar verksamhetens kapacitet samtidigt som kostnaderna för sjukdagar och arbetsskador minskar.

Kontakt

Johan Sund

Johan Sund

Consultant
Tel: +46 10 615 31 15

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Kunskap om de psykosociala och fysiska faktorerna och att förstå regelverket för arbetsmiljöarbete är avgörande för framgång. Genom ett lagstadgat systematiskt arbetsmiljöarbete främjas en god säkerhetskultur, medarbetarglädje och ekonomiskt resultat.

Ramboll utbildar chefer, medarbetare, skyddsombud, byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U), kemikalieansvariga samt tillsammans med Folkuniversitetet i Göteborg framtidens arbetsmiljöingenjörer.

Vi erbjuder bland annat tjänster inom följande områden:

  • Arbetsmiljölagstiftning
  • BAS-P BAS-U
  • Externt arbetsmiljöstöd/Extern arbetsmiljösamordnare
  • Olycksutredningar
  • ISO 45001 Arbetsmiljöledning
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Riskbedömningar
  • SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Due diligence – Health & Safety
  • Kemikaliehantering

Läs mer om våra tjänster här

Vi erbjuder dessutom olika typer av utbildningar:

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Relaterat

Kurs: Bygga och utveckla säkerhetsskydd i praktiken

Utbildningen syftar till att ge dig ökad kompetens kring vad säkerhetsskydd är, hur det styrs och hur kraven hanteras i praktiken.


Läs mer: Bygga och utveckla säkerhetsskydd i praktiken