Miljö

Ramboll erbjuder omfattande tjänster inom miljö och hållbarhet där vårt utbud ständigt utgår från våra kunders behov. Vi verkar för att miljöutsläpp eller miljöpåverkan minimeras och hanteras så kostnadseffektivt som möjligt. En stark miljö- och hållbarhetsprofil är en viktig konkurrensparameter för många av våra kunder, både inom privat och inom offentlig sektor.

Kontakt

Jesper Kildsgaard

Sverigechef Miljö
T: +46 10 615 64 11
Ramboll är den åttonde största miljökonsulten i världen. Vi har kollegor över hela världen och har därmed tillgång till globalt ’best practice’ inom både miljö och hållbarhet. Detta är en stor tillgång och hjälper våra kunder och anställda att bli bland de bästa i branschen. Miljö- och hållbarhetstjänster är helt fundamentala för Rambolls strategi och Environment & Health är idag Rambolls största division globalt.

Mer information

Ledande inom miljö (broschyr på engelska)

Integrated environmental services


Ladda ner (PDF)

Hållbarhetsrapportering

Vi hjälper ert företag att ta fram en hållbarhetsrapport


Läs mer om hållbarhetsrapportering

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser