Miljö & Hälsa

Ramboll erbjuder omfattande tjänster inom miljö och hållbarhet där vårt utbud ständigt utgår från våra kunders behov. Vi verkar för att miljöutsläpp eller miljöpåverkan minimeras och hanteras så kostnadseffektivt som möjligt. En stark miljö- och hållbarhetsprofil är en viktig konkurrensparameter för många av våra kunder, både inom privat och inom offentlig sektor.

Kontakt

Jesper Kildsgaard

Jesper Kildsgaard

Sverigechef Miljö
Tel: +46 10 615 64 11

Ramboll är den åttonde största miljökonsulten i världen. Vi har kollegor över hela världen och har därmed tillgång till globalt ’best practice’ inom både miljö och hållbarhet. Detta är en stor tillgång och hjälper våra kunder och anställda att bli bland de bästa i branschen. Miljö- och hållbarhetstjänster är helt fundamentala för Rambolls strategi och Environment & Health är idag Rambolls största division globalt.

Mer information

Ledande inom miljö (broschyr på engelska)

Integrated environmental services


Ladda ner (PDF)

Hållbarhetsrapportering

Vi hjälper ert företag att ta fram en hållbarhetsrapport


Läs mer om hållbarhetsrapportering

Projekt

/Images/RSE/Projects_Projekt/2018/DEF/vag_for_fiskar

En bättre väg för fiskar

Den svagsimmande stensimpan och den tjockskaliga målarmusslan har stått i fokus när Ramboll hjälpt Nyköpings kommun ta fram förslag på hur den nya dammanläggningen i Sibro ska utformas.

Illustration: Erik Giudice Architects

Kiruna: Flyttstädning pågår

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin. Delar av det nya centrumområdet stod klart 2018. Byggnader flyttas och nya hus och gator byggs på bland annat gammal industrimark. Ramboll har uppdraget att undersöka och iordningställa marken före byggnation.

Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Norrtälje kommun samarbetar med fem exploatörer om att utveckla området med hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i dag. Ramboll hjälper samverkansparterna med hållbarhetsarbetet i projektet och som en del i det görs en ekosystemtjänstanalys av Lommarstranden.

Lösningar för djur i hållbara städer

– Varje år försvinner en yta motsvarande Ölands storlek när tidigare naturmark bebyggs. Det betyder att viktiga livsmiljöer för djur försvinner och måste ersättas, berättar Claes Becker, projektledare inom miljö på Ramboll. 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser