Miljö

Som en av världens ledande miljö- och hälsokonsultföretag har vi kundernas förtroende att hantera de mest utmanande frågorna inom miljö, hälsa och social problematik. Vi hjälper våra kunder förstå och hantera effekterna av sina aktiviteter och produkter, ge dem verktyg för att effektivt svara på och utveckla sunda strategier för sina affärsmässiga, rättsliga och juridiska utmaningar samt bygga vidare på en hållbar verksamhet.

Kontakt

Jesper Kildsgaard

Sverigechef Miljö
T: +46 10 615 64 11

Vi är kända för vår tekniska och vetenskapliga excellens och innovation. Vårt oberoende vetenskapliga tillvägagångssätt garanterar att vår strategiska rådgivning är både objektiv och försvarbar.

Genom vår tvärvetenskapliga globala plattform hjälper vi kunder världen över att ta itu med några av vår tids viktigaste frågor som vårt globala samhälle står inför, inklusive effekterna på miljö och hälsa orsakade av urbanisering, klimatförändringar och resursbrist.

Vi strävar hela tiden efter att vara i framkant inom våra områden: leverera innovativa, inspirerande och hållbara lösningar som sätter nya standarder och resulterar i en verklig skillnad för våra kunder, för miljön och samhället som helhet.

Mer information

Ledande inom miljö (broschyr på engelska)

Integrated environmental services


Ladda ner (PDF)

Hållbarhetsrapportering

Vi hjälper ert företag att ta fram en hållbarhetsrapport


Läs mer om hållbarhetsrapportering

Projekt

/Images/RSE/Projects_Projekt/2018/DEF/vag_for_fiskar

En bättre väg för fiskar

Den svagsimmande stensimpan och den tjockskaliga målarmusslan har stått i fokus när Ramboll hjälpt Nyköpings kommun ta fram förslag på hur den nya dammanläggningen i Sibro ska utformas.

Illustration: Erik Giudice Architects

Kiruna: Flyttstädning pågår

Redan nästa år ska Kirunas nya stadshus stå klart när delar av den gamla staden flyttar för att ge plats för gruvindustrin. Ramboll har uppdraget att se till att den mark där den nya staden växer fram är säker att bygga, bo och leva på.

Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Norrtälje kommun samarbetar med fem exploatörer om att utveckla området med hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som finns i dag. Ramböll hjälper samverkansparterna med hållbarhetsarbetet i projektet och som en del i det görs en ekosystemtjänstanalys av Lommarstranden.

Lösningar för djur i hållbara städer

– Varje år försvinner en yta motsvarande Ölands storlek när tidigare naturmark bebyggs. Det betyder att viktiga livsmiljöer för djur försvinner och måste ersättas, berättar Claes Becker, projektledare inom miljö på Ramboll. 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser