Cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att förändra vårt sätt att producera och konsumera varor och tjänster, minimera resurser och energianvändning, miljöpåverkan och avfallsgenerering, samtidigt som det möjliggör ekonomiskt välstånd inom planetära gränser.

Cirkulär ekonomi

Kontakt

Peter Önnby

Peter Önnby

Senior Manager
M: +46 (76) 7671082
Astrid Lilja

Astrid Lilja

Consultant
M: +46 73 141 19 17

På Ramboll erbjuder vi integrerade lösningar och vägledning till våra kunder för att möjliggöra en komplex övergång från linjär till cirkulär ekonomin. 

Vad innebär det att jobba med cirkulär ekonomi? 

Enkelt uttryckt handlar cirkulära ekonomi om att vårda de resurser som tas från naturen och upprätthålla värdet av dem så länge som möjligt. Den cirkulära ekonomin innebär många nya affärsmöjligheter samtidigt som den optimerar verksamheten över hela värdekedjan. Det är dock viljan att gå från läckage till fångst av värde (via värdeskapande) som utgör kärnan i omställningen till den cirkulära ekonomin. 

På Ramboll definierar vi cirkulär ekonomi med hjälp av sex tydliga principer som också utgör grunden i vårt tillvägagångssätt när vi stöttar företag i den cirkulära omställningen från analys, innovation, design; designa bort avfall, förlängd livstid, avfall som en resurs, regenerativa processer, systemverkan och delat värde. 

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er 

Vi stöttar våra kunder med att förstå vad cirkulär ekonomi innebär och vilka möjligheter det finns med att utforma och implementera en strategisk inriktning för att lyckas med den cirkulära omställningen. Vi stödjer även våra kunder i att lösa specifika utmaningar som att finansiera och attrahera finansiering eller att omdefiniera affärsmodeller och internaliseringsprocesser till att förnya leveranskedjor, produktionsprocesser och produkter för att passa den cirkulära ekonomin. Med ett team bestående av 17 000 experter inom teknik, miljö, finans och management i över 35 länder har vi den tvärfunktionella och globala expertis som krävs för att kunna vägleda våra kunder till en framgångsrik övergång till den cirkulära ekonomin - från definition och design till strategi, implementering, utvärdering samt uppföljning.

Vi stöttar företag och organisationer inom bland annat följande områden: 

  • Cirkulär situations- och marknadsanalys baserat på sektoranalys, marknadstrender, regulatoriska förändringar, best practice och kartläggning av nya möjligheter. 
  • Cirkulära KPI:er, omvärldsanalys och benchmarking genom definition av relevanta data-och mätpunkter, värdeläckagesanalys, industri-och konkurrensanalys.
  • Cirkulär strategiutveckling genom bland annat prioritering, syftesformulering, målsättning och riskanalys till fulländad strategiformulering och integrering i övergripande strategi.
  • Tolkning och tillämpning av policy & förordning.
  • Affärsmodellutveckling & cirkulär innovation genom bland annat LCA-analys och cirkulära värdekedjor.
  • Finansiell flödesanalys genom bedömning av produkters och tjänsters finansiella värde i den cirkulära ekonomin.
  • EU-taxonomi & hållbar finansiering genom taxonomibedömning, SFRD efterlevnad etc. för såväl icke-finansiella företag som investeringsfonder och investerare.
  • Cirkulär finansiering genom bland annat sektorpriortiering, investeringsrisks- och konsekvensanalys och ekonomiska framtidsprognoser.

Omfattningen av stödet anpassas enligt era önskemål, behov samt era ambitions- och kunskapsnivåer.

 

Läs mer inom ämnet

The Circular Economy: 5 key drivers

I den här artikeln pekar hållbarhetsexperten Patrick Moloney ut fem nyckelfaktorer för snabbarare transition till cirkulär ekonomi. 

Läs mer (på engelska) 

8 actions to cut 60% CO2 in the buildings sector

I denna artikel föreslår ett team av Rambolls experter 8 åtgärder för cirkulär ekonomi som kan minska utsläppen från byggnaders material med uppskattningsvis 60 %.

Läs mer (på engelska) 

Circular Economy Taxonomy: Why we need to speak the same language

Den här artikeln utforskar varför den cirkulära transitionen går långsamt och förespråkar att anta ett nytt, gemensamt språk via EU:s taxonomi för cirkulär ekonomi.

Läs mer (på engelska)