Effektivisering och processutveckling

Vi är experter på effektiviseringsarbete och processutveckling. Alla våra uppdrag innehåller delar av effektivisering av något slag och vi genomför årligen ett stort antal uppdrag inom processutveckling eller metodstöd för verksamheter i behov av effektivisering. Vi använder oss av väl beprövade metoder inom effektivisering och det som vi kallar processbaserad verksamhetsutveckling och utgår ifrån vedertagna teorier och evidens i alla uppdrag vi genomför.

Kontakt

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Tf Affärsområdeschef People & Change
Tel: +46 707 165 848

En metod för processutveckling vi använder oss av är värdeflödeskartläggning som innebär att identifiera de aktiviteter i en process som skapar värde för verksamheten/målkund/medborgaren och samtidigt identifiera och reducera så många som möjligt av de aktiviteter som inte skapar något värde (slöserier).

Vår utgångspunkt för processbaserad verksamhetsutveckling är att säkerställa att våra uppdragsgivare har en hållbar grund att stå på och själva har kunskap och kraft att arbeta med ständiga förbättringar på ett strukturerat sätt. Det innebär att kunskapsöverföring är en central del i våra uppdrag.

Detta sker genom såväl utbildning som löpande stöd och ett högt deltagande av nyckelpersoner i verksamheten på samtliga nivåer.

I våra uppdrag vill vi, i nära samarbete med våra kunder, bidra till att skapa organisationer med:

  • Kompetens, erfarenhet och vilja att bedriva sin verksamhet utifrån principer om bl.a. Lean
  • Ett utpräglat målgruppsfokus, där Lean-arbetet sker med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och önskade effekter för målgrupperna
  • En tydlig ekonomisstyrning med stärkt förmåga att styra verksamheten effektivt och en förmåga att nyttja resurser ändamålsenligt och flexibelt
  • Engagerade ledare som tydligt och konsekvent visar vägen, lever som de lär och involverar medarbetarna i verksamhetens kontinuerliga utveckling och arbete med ständiga förbättringar
  • En förmåga att snabbt agera på interna eller externa förändringar som påverkar verksamheten