Beteendeinsikter och nudging

För att nå en positiv samhällsförändring måste vi inkludera insikter om människor, både de som ska genomföra förändringar och de som berörs. Genom att integrera beteendeekonomi, nudging och beteendedesign i strategier och policyarbete kan vi utforma effektivare insatser som leder oss till ett mer hållbart samhälle.

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts (tjänstledig)
Tel: +46 73 231 79 68

Vi drivs av att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå konkret och bestående förändring genom våra uppdrag. Och vi tror att förutsättningarna för att nå önskat resultat förbättras om beteendeinsikter och nudging används som medel i det arbetet. Därför arbetar vi i tvärdisciplinära team skräddarsydda för uppdragen.

Genom att kombinera kunskap inom beteendeekonomi, nudging, samhällsvetenskap, nationalekonomi, kommunikation och hållbarhet hjälper vi beslutsfattare att förstå varför kunder, användare, medborgare eller anställda agerar som de gör, så att vi kan designa och implementera innovativa lösningar som gör skillnad.

Med hjälp av enkla medel bidrar vi till att lösa komplexa samhällsproblem inom områden som arbetsmarknad, social hållbarhet, hållbar konsumtion och miljö.

Vi:

  • bistår med strategi- och policyrådgivning utifrån ett beteendeperspektiv 
  • håller inspirationsföreläsningar och utbildningar för att ge dig kunskap och verktyg för att jobba med nudging inom din organisation eller område  
  • designar och faciliterar workshops och medskapande labb
  • genomför möjlighetsanalyser och litteraturstudier
  • använder vetenskapliga och evidensbaserade metoder för att testa vilka insatser som är mest effektiva innan de genomförs i stor skala
  • utformar implementeringsstrategier och stöttar i genomförandet

Vi hjälper organisationer i hela processen – från problemförståelse, konkretisering av beteendeutmaningar till implementering av insatser som skapar bestående positiv förändring.

Detta gör vi genom att använda oss av OECD:s ramverk BASIC, det första internationellt erkända ramverk som hjälper beslutsfattare att skapa hållbar beteendeförändring inom policyarbete och offentlig verksamhet.

Läs mer om hur vi jobbar med beteendeinsikter och nudging här.

Fler tjänster

Utvärdering och uppföljning

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet. 


Utvärdering och uppföljning

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.


Design och implementering

Utredning och analys

Bra beslut förutsätter kunskap om vad som behövs, vad som fungerar och vad som är möjligt att göra. Med ledande metodkompetens och sakområdesexpertis hjälper vi beslutsfattare på alla nivåer att fatta rätt beslut om framtiden.


Utredning och analys