Policyanalys

Med 200 engagerade konsulter, varav 30 i Stockholm, är vi Nordens ledande oberoende aktör inom analys, utvärdering, utredning, design och implementering av policy. Genom evidens och välgrundade metoder hjälper vi våra uppdragsgivare att fatta beslut som bidrar till omställningen mot ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Som stiftelseägd aktör står vi fria från särintressen och kan garantera hög grad av oberoende och integritet.

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
Tel: +46 70 420 84 34
Martin Bodensten

Martin Bodensten

Divisionschef Management Consulting
Tel: +46 70 754 94 58

Vi brinner för att skapa positiv och varaktig förändring för människor, företag och natur. Därför är vi med och formar samhället inom de flesta samhällssektorer och politikområden, såsom arbetsmarknad, integration, segregation, migration, vård, omsorg, folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, utbildning, forskning, innovation, näringsliv, regional utveckling, klimat, energi, samhällsbyggnad, offentlig förvaltning och digitalisering.

Vi gör uppdrag på alla nivåer, såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi arbetar för:

  • Regeringskansliet och dess utredningar
  • EU-kommissionen, Nordiska Ministerrådet och SKL
  • statliga myndigheter som Statskontoret, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Migrationsverket, MUCF, Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten
  • regionala aktörer som Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne
  • kommuner som Stockholm, Botkyrka, Malmö, Örebro och Nacka
  • statliga bolag som RISE och Svenska Spel
  • civilsamhällesorganisationer som Berättarministeriet och Svenska Kyrkan
  • företag och bransch- och intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Hyresgästföreningen och Unionen.

Vi tror på att bryta perspektiv och utveckla lösningar som går på tvärs över traditionella sektorer, frågeställningar och kunskapsområden. Det genomsyrar därför också vårt sätt att arbeta. På så sätt kan vi utmana våra uppdragsgivare att tänka nytt och bidra till att lösa samhällets utmaningar på nya och bättre sätt.

Läs mer om våra olika tjänsteområden via länkarna nedan eller i menyn. Ta gärna kontakt med oss för att veta mer om vad vi kan göra för att du eller din organisation ska kunna skapa mer nytta för samhället!


Anna Halvarsson
Tel: +46 70 420 84 34
E-post: anna.halvarsson@ramboll.com

Martin Bodensten
Tel: +46 70 754 94 58
E-post: martin.bodensten@ramboll.com

Våra tjänster

Utredning och analys

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet.


Utredning och analys

Utvärdering och uppföljning

Genom att systematiskt följa upp och utvärdera insatser skapas fördjupad förståelse för det som har varit, och den nya kunskapen kan utgöra grunden för beslut om framtida satsningar.


Utvärdering och uppföljning

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.


Design och implementering

Process- och samverkansstöd

Samverkan blir allt viktigare för att driva förändring och lösa komplexa utmaningar. Vi tar uppgiften att bygga dessa förmågor till samverkan mellan människor och organisationer på stort allvar.


Process- och samverkansstöd

Karriär

Lediga tjänster

Vi söker alltid efter talanger och kvinnor och män med arbetslivserfarenhet som vill jobba med oss och utvecklas i sitt arbete.


Lediga tjänster Management Consulting Sverige

Praktik

Ramboll Management Consulting erbjuder attraktiva praktikplatser varje termin. Ett naturligt första steg i karriären och en chans att få prova på yrket som managementkonsult.


Praktisera hos oss

Referensprojekt

En byggbransch för alla

Med siktet inställt på en jämlik och jämställd byggbransch

En byggbransch för alla – så heter det projekt som Byggnads drog igång i början av året och som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att öka kompetensen, jämlikheten och jämställdheten ute på arbetsplatserna.

Rapport om marknadshyror

Uppmärksammad rapport om konsekvenser för hyresnivåer vid övergång till marknadshyra

I Rambolls rapport för Hyresgästföreningen konstateras att ett införande av marknadshyror skulle höja hyrorna med uppemot 50 procent i Stockholm.

Barnkonventionen i fokus för analysuppdrag

Vad skulle det innebära ekonomiskt om FN:s barnkonvention införs i svensk lag? På uppdrag av Statskontoret har Ramboll nyligen utrett konsekvenserna. Resultatet presenteras i en alldeles färsk rapport.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser