Policyanalys

Med 200 engagerade konsulter, varav 30 i Stockholm, är vi Nordens ledande oberoende aktör inom analys, utvärdering, utredning, design och implementering av policy. Genom evidens och välgrundade metoder hjälper vi våra uppdragsgivare att fatta beslut som bidrar till omställningen mot ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Som stiftelseägd aktör står vi fria från särintressen och kan garantera hög grad av oberoende och integritet.

Kontakt

Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24
Hector Catasús

Hector Catasûs

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 68

Vi brinner för att skapa positiv och varaktig förändring för människor, företag och natur. Därför är vi med och formar samhället inom de flesta samhällssektorer och politikområden, såsom arbetsmarknad, integration, segregation, migration, vård, omsorg, folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter, utbildning, forskning, innovation, näringsliv, regional utveckling, klimat, energi, samhällsbyggnad, offentlig förvaltning och digitalisering.

Vi gör uppdrag på alla nivåer, såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi arbetar för:

  • Regeringskansliet och dess utredningar
  • EU-kommissionen, Nordiska Ministerrådet och SKL
  • statliga myndigheter som Statskontoret, Arbetsförmedlingen, Skolverket, Migrationsverket, MUCF, Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten
  • regionala aktörer som Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne
  • kommuner som Stockholm, Botkyrka, Malmö, Örebro och Nacka
  • statliga bolag som RISE och Svenska Spel
  • civilsamhällesorganisationer som Berättarministeriet och Svenska Kyrkan
  • företag och bransch- och intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Hyresgästföreningen och Unionen.

Vi tror på att bryta perspektiv och utveckla lösningar som går på tvärs över traditionella sektorer, frågeställningar och kunskapsområden. Det genomsyrar därför också vårt sätt att arbeta. På så sätt kan vi utmana våra uppdragsgivare att tänka nytt och bidra till att lösa samhällets utmaningar på nya och bättre sätt.

Läs mer om våra olika tjänsteområden via länkarna nedan eller i menyn. Ta gärna kontakt med oss för att veta mer om vad vi kan göra för att du eller din organisation ska kunna skapa mer nytta för samhället!

Rapport om pandemins konsekvenser på de mänskliga rättigheterna och jämlikheten i Sverige

Våra tjänster

Utredning och analys

Vi hjälper våra uppdragsgivare att driva positiv förändring genom att förstå evidensen, målgruppen och handlingsutrymmet.


Utredning och analys

Utvärdering och uppföljning

Genom att systematiskt följa upp och utvärdera insatser skapas fördjupad förståelse för det som har varit, och den nya kunskapen kan utgöra grunden för beslut om framtida satsningar.


Utvärdering och uppföljning

Policydesign och implementering

Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen, från att utforma effektiva insatser och att hitta rätt implementeringsstrategi till att ta fram mål och system för uppföljning.


Design och implementering

Process- och samverkansstöd

Samverkan blir allt viktigare för att driva förändring och lösa komplexa utmaningar. Vi tar uppgiften att bygga dessa förmågor till samverkan mellan människor och organisationer på stort allvar.


Process- och samverkansstöd

Karriär

Lediga tjänster

Vi söker alltid efter talanger och kvinnor och män med arbetslivserfarenhet som vill jobba med oss och utvecklas i sitt arbete.


Lediga tjänster Management Consulting Sverige

Praktik

Ramboll Management Consulting erbjuder attraktiva praktikplatser varje termin. Ett naturligt första steg i karriären och en chans att få prova på yrket som managementkonsult.


Praktisera hos oss

Referensprojekt

AI kan bidra till lösningar inom områden som social hållbarhet, samhällsbyggnad och hälsa och välfärd. Bild: Martin Dimitrov

Ramboll analyserar projekt som ska främja AI

Tillsammans med bland annat Aiwizo ska Ramboll analysera Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa” för små- och medelstora företag som vill komma igång med sitt AI-arbete. Satsningen är en del i det regeringsuppdrag som handlar om att undersöka hur Sverige kan accelerera innovationsarbetet inom Artificiell Intelligence, AI.

Att barnkonventionen blir lag väntas innebära en stärkt ställning för barns rättigheter. (Foto: Imgorthand)

Stort förarbete när Barnkonventionen blir lag

I år fyller FN:s barnkonvention 30 år och nästa år, den 1 januari 2020, blir den svensk lag. Det väntas innebära en stärkt ställning för barnets rättigheter och att vi får ett skarpare juridiskt verktyg för att skydda barn. Ramboll har varit involverade i tre projekt som på olika sätt banar väg för den nya lagen. 

Rapport om marknadshyror

Uppmärksammad rapport om konsekvenser för hyresnivåer vid övergång till marknadshyra

I Rambolls rapport för Hyresgästföreningen konstateras att ett införande av marknadshyror skulle höja hyrorna med uppemot 50 procent i Stockholm.

Visa alla projekt för den här tjänsten