Policyanalys

Ramboll erbjuder uppdragsgivare inom såväl offentlig som privat sektor rådgivning och vägledning i arbetet mot måluppfyllelse, genom att tillhandahålla oberoende och högkvalitativ analys och utvärdering.

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 420 84 34

Martin Bodensten

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 754 94 58

Genom att fokusera på att skapa värde för våra kunder utmynnar analyserna och utvärderingarna i konkreta rekommendationer som tar våra kunder vidare mot nya framgångar. Oavsett om det handlar om att ta fram en strategi för långsiktig förändring eller om att fatta beslut på kort sikt, så utgör våra analyser och utvärderingar ett viktigt faktaunderlag.

Ramboll är ett av Europas ledande konsultföretag inom analys och utvärdering. Vi har en internationell spännvidd med tillgång till internationella samarbetspartners, och möjligheter att använda oss av erfarenheter och kunskap från andra länder för att göra internationella jämförelser.

Vi genomför våra uppdrag i enlighet med de senaste teorierna och metoderna inom utvärderingsområdet, och är som en av få privata verksamheter medlemmar i European Evaluation Society.


 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser