Management Consulting

Vi hjälper våra uppdragsgivare med samhällets mest utmanande frågor.

Kontakt

Martin Bodensten

Martin Bodensten

Divisionschef Management Consulting
Tel: +46 70 754 94 58

Samhällsrådgivare

Vårt uppdrag är att skapa hållbara samhällen där människor och natur blomstrar. Vi strävar efter att skapa maximal samhällsnytta i våra uppdrag och att vara det konsultföretag som bäst rustar våra uppdragsgivare för att bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Det är skälet till att nästan 40 procent av vår omsättning kommer från projekt som på ett eller annat sätt bidrar positivt till FN:s mål om en hållbar utveckling.

Genom evidens och välgrundade metoder hjälper vi våra uppdragsgivare att fatta beslut som bidrar till omställningen mot ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi tror på att bryta perspektiv och utveckla lösningar som går på tvärs över traditionella sektorer, frågeställningar och kunskapsområden.

Som stiftelseägd aktör står vi fria från särintressen och kan garantera hög grad av oberoende och integritet. Vårt arv och vår drivkraft att skapa samhällsnytta gör oss unika. Detta tillsammans med vår tillgång till samhällsexperter gör att vi kan skapa värdefulla lösningar för våra kunder. Vi kan dels dra nytta av den kunskap som finns hos mer än 500 experter inom policyanalys, strategi- och verksamhetsutveckling och undersökningar. Vi kan också erbjuda specialistkunskap inom sektorer som miljö, hälsa, vatten, energi, transport, byggande och stadsplanering. 15 500 kollegor i Ramboll Group utgör denna globala resurspool.

På en lokal marknad

Att anlita oss som rådgivare innebär att du får tillgång till global kunskap, internationellt utvecklade metoder levererade av experter med djup kunskap om det lokala sammanhanget. Det är kärnan i Ramboll Management Consulting.

Vi gör uppdrag på alla nivåer; internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi arbetar för EU-kommissionen, Regeringskansliet, myndigheter, privata och offentligt ägda företag, regionala aktörer, kommuner, civilsamhället samt företags-, bransch- och intresseorganisationer.

Våra kontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo, Berlin, Hamburg och Bryssel. Genom vår lokala närvaro kan vi förutsättningarna för privat och offentlig sektor i varje land.

Mer information

Policyanalys

Vi brinner för att utveckla långsiktigt hållbara effekter för samhället. Med 200 konsulter, varav 30 i Stockholm, är vi nordens ledande aktör inom utvärdering, utredning, analys, design och implementering av policy.


Läs mer om Policyanalys

Strategi och verksamhetsutveckling - Business Consulting

Vår utgångspunkt när vi arbetar med verksamhetsutveckling är att skapa samhällsnytta och det genom hållbara och påtagliga effekter i våra kunders verksamheter. Vi tror på en hög grad av involvering och delaktighet från våra kunder för att skapa engagemang och förståelse.


Läs mer om Verksamhetsutveckling