Management Consulting

Vi hjälper våra uppdragsgivare med samtidens mest utmanande frågor för att rusta dem väl inför framtiden.

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 420 84 34

Martin Bodensten

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 754 94 58
Martin Syberg

Martin Syberg

Affärsområdeschef, Business Consulting
T: +46 72 143 09 43

Policyanalys

En effektiv offentlig sektor är beroende av en god kunskapsgrund. För att stödja beslutsfattare erbjuder vi analyser, utvärderingar och undersökningar av offentlig verksamhet. Härigenom skapas förutsättningar för kunskapsutveckling och effektivisering. Vår konsultverksamhet är grundad i vetenskapliga metoder, är oberoende och effektiv och skapar förutsättningar för långsiktiga, strategiska och väl underbyggda beslut. 

Strategi och verksamhetsutveckling - Business Consulting 

Hur en verksamhet organiseras, leds och styrs är avgörande för det resultat som uppnås. Vi fokuserar på utvecklingen av organisationer och har stor förståelse för strukturens och styrningens påverkan för att skapa framgångsrika organisationer. Vi är experter på översyner och genomför årligen ett stort antal utvärderingar på uppdrag av offentliga och privata organisationer. Vi stöttar vid genomförandet av förändringsprojekt och fokuserar på ledning, styrning och effektivitet i processer och leveranser. Vi utgår ifrån vedertagna teorier, evidens och väl beprövade metoder i de uppdrag vi genomför. Då samverkan och förändringsledning är fokusområden för oss baseras våra metoder och vårt arbetssätt på en hög grad av delaktighet från våra kunder för att skapa engagemang, förståelse och därigenom hållbara resultat.

  • Inom Management Consulting sysselsätter vi mer än 600 konsulter
  • Våra största kunder är privata företag, myndigheter och departement, kommuner och EU-kommissionen
  • Våra kontor finns i Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo, Helsingfors, Berlin, Hamburg och Bryssel

Mer information

Policyanalys

Vi brinner för att utveckla långsiktigt hållbara effekter för samhället. Med 200 konsulter, varav 30 i Stockholm, är vi nordens ledande aktör inom utvärdering, utredning, analys, design och implementering av policy.


Läs mer om Policyanalys

Verksamhetsutveckling

Vår utgångspunkt när vi arbetar med verksamhetsutveckling är att skapa samhällsnytta och det genom hållbara och påtagliga effekter i våra kunders verksamheter. Vi tror på en hög grad av involvering och delaktighet från våra kunder för att skapa engagemang och förståelse.


Läs mer om Verksamhetsutveckling

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser