Virtual Reality - En ny digital lösning för visualisering av vindprojekt offshore

Rambolls vindkraftsdivision använder Virtual Reality (VR) som ett verktyg för granskning av design samt riskbedömning och visualisering av projekt - ett initiativ som ingår i Rambolls Virtual Solutions Lab.

Contact

Ronnie Refstrup Pedersen

Senior Chief Consultant
Tel: +45 5161 4574

Ronnie Refstrup Pedersen

Senior Chief Consultant
Tel: +45 5161 4574

När projekt och design inom havsbaserad vindkraft blir allt mer komplex, krävs nya lösningar för att visualisera våra projekt, både i designfasen och i drift. I detta sammanhang har VR visat sig vara en kraftfull teknik som ger mer realistiska och interaktiva visualiseringar av våra tekniska konstruktioner och modeller samtidigt som kommunikationsprocessen förbättras med intressenter i projekten.

Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

 
 

Relaterad tjänst: Vindkraft

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites