Landbaserad vindkraft

Energi utvunnen ur vindkraftverk är en snabbt växande faktor på energiområdet, med en redan etablerad kapacitet på 100 GW. Av dessa 100 beräknas 99 GW komma från landbaserad vindkraft. Världen förväntas år 2020 ha nått en installerad kapacitet på ungefär 1000 GW, då med 950 GW härrörande från land.

Kontakt

Dr.-Ing. Tim Fischer

Vice Director, Wind Energy
Tel: +49 40 302020-132

30 års erfarenhet

Ramboll har sedan etableringen av de första vindturbinerna 1986 snabbt utökat sin involvering på området till att omfatta vindprojekt över hela världen. Idag inbegriper vårt tjänsteutbud hela projektcykeln, från koncept och driftsättning till projektuppföljning och underhåll.

Genomgripande tjänsteutbud

Med vår såväl multidisciplinära som specifika och internationella kompetens på området erbjuder vi ett genomgripande tjänsteutbud inom landbaserad vindkraft.

Specialkompetens

Vårt tjänsteutbud omfattar:

 • Projektledning
 • Kontraktshantering
 • Principiell design och layout
 • All infrastruktur, såsom kraftanslutning, väganslutning, byggnader etc.
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Myndighetskontakter
 • Visualisering
 • Geofysiska och geotekniska analyser 
 • Beräkning och certifiering av last
 • Förvalting av vindkraftverk
 • Konstruktion av turbin
 • Konstruktion av fundament
 • Kraftöverföring enligt nationella standarder
 • Granskning av turbinteknik
 • Prestandatester
 • Driftsövervakning
 • Driftsättning och uppföljning
 • Driftsupport och underhåll

Lokal samarbetspartner med global kunskap

Vi erbjuder internationella kvalifikationer i kombination med en lokal närvaro – när du behöver specialistkompetens på området för vindkraft.

Projekt

Bessakerfjellet vindkraftpark

Ramboll har i rollen som konsult till TrønderEnergi ansvarat för kontrakts- och anbudsadministration för turbiner och anläggningsarbete.

Hundhammerfjellet vindkraftverk

Hundhammerfjellet vindkraftpark

Vid Hundhammerfjellet utvecklas en vindkraftpark som måste klara av att utstå tuffa klimatförhållanden som höga vindhastigheter och turbulens.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser