Havsbaserad vindkraft

Konsulttjänster på området för havsbaserad vindkraft garanterar att vind är en naturlig energikälla att ha i åtanke, nu och i framtiden. Vindkraftsektorn har en årlig tillväxt på 20-30 % och kan hjälpa till att säkra framtidens tillgång till bra energi.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen

Klaus Jacob Jensen

Global Spearhead Director, Wind Energy, Towers and Telecom
Tel: +45 5161 8617

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
Tel: +45 51618184

Konstruktionen av ett större havsbaserat vindkraftverk innebär en ofta invecklad process. Ett stort antal sammanflätade faktorer måste, från det att projektet startar till det att turbinerna har installerats och är igång, implementeras och lösas innan projektet kan gå vidare. Ramboll innehar kompetensen att identifiera och lösa de utmaningar som uppstår längs vägen, baserat på en kontinuerligt uppdaterad analys av kostnader och fördelar. Vi erbjuder ett omfattande tjänsteutbud längs hela projektcykelns gång, från projektering till konstruktion, implementering, driftuppföljning, underhåll och avveckling.

Planering av vindkraft

Ett storskaligt och kostnadseffektivt utnyttjande av vindkraft kräver att denna integreras in i kraftnätet och arbetar i synergi med andra energikällor. Ramboll etablerar och genomför nationella, regionala och lokala energiprojekt där vindkraft spelar en betydande roll. Vi utforskar olika energikombinationer och hur dessa relaterar till koldioxidutsläpp, kostnad, tillgång och den elektriska infrastrukturen.

Projektutveckling

När det ska tas eller har tagits beslut om att anlägga en havsbaserad vindkraftpark erbjuder Ramböll support av och råd om projektets alla relevanta tekniska, ekonomiska samt miljö- och tidsmässiga frågor. Läs mer om projektutveckling.

Forskning och utveckling

Ramboll har nyckelkompetensen att vara en ledande spelare i den avancerade forskning och utveckling som sker på området för havsbaserad energi. Läs mer om forskning och utveckling. 

Lokala utforskningar

Ramboll genomför alla nödvändiga analyser inför val av lämpligt fundament till ditt havsbaserade vindkraftprojekt, baserat på typ av turbin och platsförhållanden. Läs mer om lokala utforskningar. 

Fundamentkonstruktion

Ramboll är världsledande inom konstruktionen av havsbaserade turbinfundament. Vi har konstruerat över 2100 individuella fundament till 37 havsbaserade vindkraftparker världen över. Detta utgör över 65 % av världens installerade kapacitet. Läs mer om fundamentkonstruktion.

Transformatorstationer

Ramboll har omfattande erfarenhet från konstruktionen av kompletta transformatorstationer, inklusive fundament, hjälpsystem, helikopterplattor, elektrisk och mekanisk utrustning samt säkerhetskonstruktioner. Läs mer om vårt tjänsteutbud inom havsbaserade transformatorstationer.

Förvaltning av tillgångar

Effektiv drift och underhåll säkerställer hög säkerhet av tillgångar inom det ekonomiska ramverket. Ramboll erbjuder unik konsultering inom tillgångsförvaltning, baserat på en kombination av expertkunskap och teori inom drift och underhåll, samt praktisk teknisk erfarenhet av fjärrvärmesystem. Läs mer om våra tjänster inom tillgångsförvaltning.

Mer information

Capability statement (utökad version)

Översikt över vår kompetens på området för havsbaserad vindkraft.

Ladda ner vårt Capability Statement (pdf, 3,5 Mb).

Capability statement (kort version)

Kortfattad översikt över vår kompetens på området för havsbaserad vindkraft.

Ladda ner vårt Capability Statement, kort version (pdf, 900 Kb).

Utgivningar

Metocean design data

Meteorologisk/oceanografisk data till havsbaserade vindkraftverk.

How we harness wind

Hur vi på Ramboll kombinerar erfarenhet och innovativt tänkande för att utnyttja vindkraft.

Environmental assessment

Läs mer om våra lösningar inom miljöpåverkan.

Geotechnology in wind energy

Lösningar baserade på vår kunskap om geoteknik och vindenergi.

Foundation design

Fundamentkonstruktioner – för din anläggning och din turbin.

Offshore substation design

Lösningar inom havsbaserade transformatorstationer.

Jacket substructures for offshore wind farms

Fackverkskonstruktioner till havsbaserade vindkraftverk - för din anläggning och din turbin.

Medlemsorganisationer och industrilänkar

EWEA

Ramboll är medlem i EWEA - European Wind Energy Association.

AWEA

Ramboll är medlem i AWEA - American Wind Energy Association.

DWIA

Ramboll är medlem i DWIA - Danish Wind Industry Association.

Global Offshore Wind Farms Database

Global Offshore Wind Farms Database.

Projekt

Arklow Bank vindkraftpark design och miljökonsekvensbeskrivning

Arklow Bank vindkraftpark var Irlands första havsbaserade vindkraftprojekt.

Burbo Bank havsbaserad vindkraftpark

Ramboll har i nuläget konstruerat fler havsbaserade vindturbinfundament än något annat företag i världen.

Bild: Burbo Bank courtesy of DONG Energy.

Greater Gabbard havsbaserad vindkraftpark

Brittiska Greater Gabbard kommer bli den första havsbaserade vindkraftparken att stå i mer än 30 meter djupt vatten.

Monopilfundament för havsbaserad vindkraft

150 monopiler i Nordsjön forslar havsbaserad vindkraft ned till djupt vatten

85 kilometer från Groningens kust, i den Nederländska delen av Nordsjön, uppförs en av världens största vindkraftparker. Denna omfattande miljövänliga energikälla kommer minska utsläpp av koldioxid i Nederländerna med 1.25 miljoner ton per år, därför spelar detta projekt en viktig roll i att förverkliga de mål för förnybar energi som den Nederlänska regeringen tillsammans med EU har fastslagit.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites