Energi

Vindkraft

Planering och konstruktion av vindparker till havs och på land är en komplicerad uppgift. Det kräver teknisk excellens och ett multidisciplinärt arbetssätt.

Vindkraftverk till havs:

Robusta fundament

Ett bra exempel på ett robust fundament till havs är Rambolls konstruktion med en mantel kring en sugklocka (suction bucket jacket) med tre klockor som skjuts in i havsbotten med hjälp av sugkraft. Det installeras med en enda lyft- och monteringsprocess, som reducerar buller och konstruktionstid såväl som associerade kostnader.

Läs mer

Relaterade artiklar

hese foundations, developed by Ramboll for its Oil & Gas division, have made Ramboll a market leader in offshore wind foundations.

Strong tailwind for renewables

Even countries that have access to an abundance of fossil fuels are turning to the cheaper wind energy. China and Norway are two of the most notable examples.

Onshore wind turbines

Ramboll, BBB and CUBE: Strong in wind – now under one name

14 december 2017

The onshore wind experts in the German companies BBB and CUBE have been part of Ramboll since August 2016 – in January 2018 they will change names to Ramboll. Now, 350 wind energy experts provide a full range of services globally.

Offshore platform

Forming foundations for the future

The global wind industry continues to break records for new investments and capacity, but high costs remain a major challenge. As the fastest-growing part of the sector, the offshore wind industry is finding new ways to design smarter turbine foundations to help ensure a renewable – and affordable – future.

Onshore Wind Farm

Onshore Wind: Think Global, Act Local

Wind energy is getting cheaper and demand is on the rise. But planning and constructing a wind farm is a complex task.

Korta fakta om vindkraft

Vid Ramboll är våra nära 350 vindspecialister engagerade i att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för våra kunder och samhälle.

offshore
Vindkraftverk till havs

Över 60 % av världens vindturbiner till havs reser sig från fundament som vi har konstruerat.

vindexpert
Vindkraftverk på land

Vi har bidragit med expertkunskap till vindparker med en nominell effekt på mer än 60 000 megawatt i över 60 länder.

onshore
Storheia

Vi designar den största landbaserade vindparken i Norden, Storheia, som är en del av det största landbaserade vindprojektet i hela Europa.

Publikationer

Foundation design

Our brochure on foundation design to suit your site and your turbine.

Foundation design
Floating wind

Floating Offshore Wind Turbines enable clean energy production at deep water locations where bottom-fixed substructures are not economically feasible.

Floating Offshore Wind Turbines
Jacket substructures

As offshore wind projects move into deeper waters and the turbines increase in size and weight, the jacket structure will be increasingly competitive.

Jacket substructures
Offshore substation design

Ramboll is the world leader in offshore foundation design for wind turbines. Our specialised engineers carry vast expertise within development and design of offshore facilities.

Offshore substation design
How we harness offshore wind

How we combine experience and innovative thinking to harness the wind.

How we harness offshore wind
Ramboll Offshore structure analysis programs

ROSAP is developed to meet the ever increasing demands for structural design.

Ramboll Offshore Structure Analysis Programs
Mitigating the risk

Projects related to wind farms and wind turbines are very complex and all aspects of wind projects are associated with risks.

Mitigating the risk in wind power
Environmental assessment

Read about our solutions within environmental assessment solutions for offshore wind.

Environmental assessment
Geotechnology

Ramboll´s specialists within the fields of geology, geophysics, and geotechnics work in close collaboration to innovate and illustrate the best design to our clients.

Geotechnology in offshore wind energy
Metocean design data

In the design of offshore wind farms as well as other offshore structures, it is important to have accurate and complete metocean data on wind, waves, water level and current.

Metocean design data
Wind farms for the future

Professional operation management of wind energy facilities is ensuring profitable and sustainable operation of the assets.

Wind farms for the future
Project services

Ramboll provides expert planning, engineering and consulting services throughout the project life cycle of wind energy projects.

Project services

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser