Terminaler, lagring och rörledningar

En stadig och trygg energiförsörjning är en av hörnstenarna i det moderna samhället. Den är av avgörande betydelse inte bara för energiföretagen utan även regeringar och konsumenter. Rörledningar, portar och terminaler, liksom gaslager och behandlingsanläggningar, utgör viktiga element i den globala infrastrukturen som gör detta möjligt.

Oljeterminal i land

Kontakt

Per Jørgensen

Business Development Director
Tel: +45 5161 8776

Från olja och gas till väg- och byggnadstjänster

Ramböll har tillhandahållit konsulttjänster till den så kallade midstream-sektorn i flera år och våra lösningar har utvecklats i takt med de behov och utmaningar som branschen står inför. Vår kompetens sträcker sig från landbaserade terminaler till lagringsanläggningar, rörledningar och mät- och kompressorstationer.
 
Med Rambölls expertis inom grundläggningsteknik, hamnar och marina strukturer, väg- och motorvägsteknik och konstruktions- och avtalshantering, kan vi också hjälpa till med att ansluta terminaler och lagringsutrymmen till traditionell infrastruktur.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser