Viktbevakning

Viktanalys och viktbevakning är viktigt för flytande produktenheter och offshoreplattformar. Vikter och dess fördelning måste noga övervakas för att undvika stabilitetsproblem och haverier. Viktbevakning säkerställer en anläggnings integritet under hela dess livstid.

Kontakt

Avancerat viktövervakningssystem

Som svar på marknadens krav på ett effektivt viktbevakningsverktyg för offshore-konstruktioner, erbjuder Ramböll en avancerad och beprövad viktövervakningstjänst, kallad ”MON”, vilken spårar viktdistributionen genom att övervaka och kontrollera vikter, laster och ”CoG” (Center of Gravity). ”MON” har använts i stor utsträckning i den norska delen av Nordsjön sedan 1990-talet. 
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser