Viktbevakning

Viktanalys och viktbevakning är viktigt för flytande produktenheter och offshoreplattformar. Vikter och dess fördelning måste noga övervakas för att undvika stabilitetsproblem och haverier. Viktbevakning säkerställer en anläggnings integritet under hela dess livstid.

Som svar på marknadens krav på ett effektivt viktbevakningsverktyg för offshore-konstruktioner, erbjuder Ramboll en avancerad och beprövad viktövervakningstjänst, kallad MON, vilken spårar viktdistributionen genom att övervaka och kontrollera vikter, laster och ”CoG” (Center of Gravity). MON har använts i stor utsträckning i den norska delen av Nordsjön sedan 1990-talet.

Läs mer på vår internationella webbplats:

Weight monitoring

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser