Teknisk säkerhet och HSE

Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) är övergripande hänsynstaganden för all verksamhet inom oljeindustrin. Teknisk säkerhet fokuserar på säkerhet i designen. Att identifiera och utesluta faror i designfasen är ofta betydligt mer ekonomiskt och praktiskt än att göra ändringar senare när farorna utgör verkliga risker för människor eller tillgångar.

Kontakt

Bevisad teknisk säkerhet och expertis inom HMS

Ramböll erbjuder omfattande ingenjörstjänster inom teknisk säkerhet och riskbedömning för HMS. Med fyra decenniers erfarenhet i branschen kombinerar vi en proaktiv och integrerad tvärvetenskaplig strategi för att skapa konstruktioner som är starka i tidigt skede med konstant fokus på att identifiera och minska HMS-risker.Vårt expertteam består av specialister inom teknisk säkerhet, skadeförebyggande, riskbedömning, brand- och explosionsanalys och arbetsmiljöförvaltning. Vi har en överlägsen meritlista i att leverera specialistkompetens och rådgivning i alla projektstadier.
 
Vi är unika när det kommer till att kunna analysera HMS-risker och effekter i samma processer med hjälp av samma metod.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser