Rörledningar, layout och maskinteknik

Hur en olje- och gasanläggning är utformad och utrustad är avgörande för att kunna garantera en säker, smidig och kostnadseffektiv verksamhet. Processen för att komma fram till en lämplig lösning kräver ett erfaret, tvärvetenskapligt team bestående av specialister inom layout, rörledning och maskinteknik.

Kontakt

Avancerad 3D-modell av layout

Rambölls erfarna specialister inom rörledning och layout tillämpar sin expertis och avancerade 3D-modeller för att optimera utnyttjande av utrymme och de operativa kraven för alla typer av anläggningar. Ramböll använder sig av toppmoderna intelligenta 3D CAD-systemen för precisera modeller av utrustning, rörledningar, strukturer och kabelrännor.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser