Processteknik

Konvertering av råolja och gaser till faktiska handelsvaror kräver separation och behandling i effektiva, tillförlitliga och säkra bearbetningsanläggningar som lever upp till önskad OPEX. Processteknik hamnar därför i fokus för alla tekniska aktiviteter i all prospekterings- och produktionsverksamhet.

Kontakt

Processäkerhet

Att säkerställa säker och tillförlitlig drift är en nyckelfaktor i Rambölls processteknik. Alla projekt utvecklas i nära samarbete med vårt tekniska säkerhetsteam och omfattas av säkerhetskontroller för att se till att de lever upp till alla klientstandarder och relevanta design koder. Genom att fokusera på processäkerhet har vi utvecklat vårt eget PSV (trycksäkerhetsventil)-verktyg som möjliggör exakta beräkningar för tryckavlastning och utsläpp. 
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser