Kostnadsberäkningar

Energiföretag och andra verksamhetsutövare behöver kvalificerade kostnadsuppskattningar för att ta sina projekt från idé till verklighet. De tidiga faserna i projektet ska inte bara granska tekniskt genomförbara alternativ, utan också ta fram tillförlitliga kostnadsberäkningar.

Kontakt

Jan Bo Erichsen

B.Sc., mechanical eng., Principal Project Manager, Denmark
Tel: +45 5161 7144

Kostnadsberäkning baserad på branscherfarenhet

Med mer än fyra decenniers erfarenhet av ingenjörslösningar för olje- och gasindustrin erbjuder Ramböll mycket kvalificerade kostnadsberäkningar. Våra kostnadsberäkningar är applicerbara genom hela produktlivscykeln från tidiga koncept- och genomförbarhetsstudier till slutliga konstruktionslösningar.
 
Baserat på information om produktionsnivå från fält eller anläggningskapacitet utvecklar våra specialister flödesdiagram, konceptlayouter och förteckningar över processutrustning och Material Take Offs (MTO:er). För att komma fram till en sannolik kostnadsberäkning multipliceras MTO:erna med enhetskostnaderna, innefattande såväl upphandlings- som installationskostnader. 
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser