El, instrumentering och telekom

Olje- och gasanläggningar är komplexa, och värdet på tillgången och personalens säkerhet beror på säker strömförsörjning och säker drift. Detta kräver effektiva el-, instrumenterings- och telekomlösningar (EI&T) med automatiserad instrumentering, kontrollsystem och pålitlig telekommunikation.

Kontakt

Stabila och motståndskraftiga el-, instrumenterings- och telekomsystem

Olje- och gassektorn prioriterar stabila och motståndskraftiga el-, instrumenterings- och telekomsystem med konstant tillgänglighet. För att möta denna efterfrågan erbjuder Ramböll el-, instrumenterings- och telekomlösningar som garanterar säker och pålitlig drift av process- och förvaltningsanläggningar.
 
Ramböll integrerar funktionssäkerhet i telekomsystem för möjliggöra fjärrkommunikation med kontrollrum, fartyg och helikoptrar samt larm- och telefonsystem. 
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser