Certifiering

Tillverkare och operatörer av maskiner, kranar och lyftutrustning för offshore- och onshoreindustrin möter rättsliga och ekonomiska konsekvenser om deras produkter inte uppfyller gällande regler och standarder. På den europeiska marknaden definierar Maskindirektivet de grundläggande säkerhetskraven för maskiner och lyftutrustning.

Stort kranfartyg

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Godkänt anmält organ för förordningarna i Maskindirektivet

Som godkänt anmält organ för förordningarna i Maskindirektivet har vi de kompetenser som krävs för att hjälpa våra kunder att få sina produkter certifierade.
 
Med praktisk branscherfarenhet sedan 1968 har Ramböll fördjupad kunskap om både tidigare och gällande regelverk. Vår mångåriga delaktighet i industrin i kombination med det faktum att vi genomför konstruktions- och beräkningsarbete för ett antal tillverkare på olje- och gasmarknaden, ökar kompetencen på vårt arbete som certifieringsorgan. 
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser