3D-laserskanning och kartläggning

Kvaliteten av data som används till ny- och ombyggnadskonstruktioner är kritisk för alla olje- och gasdesignprojekt. 3D-laserskanning och 3D-kartläggning utgör oumbärlig assurans mot missanpassningar och andra fel. Skanningar kan användas för att undvika sammanstötningar och att minska heta arbeten, avstängningstid och offshore-bemanningstid.

Kontakt

Stefan Soost

Senior Project Manager & Team Leader, 3D Scanning & Survey, Denmark
Tel: +45 5161 7392

Läs mer på vår internationella webbplats:

3D Laser Scanning and Survey

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser