Rörledningar och subsea

När operatörerna av offshoreverksamheter förflyttar sig till djupare vatten för att få tillgång till outnyttjade kolvätereserver överstiger längden och djupet på undervattensrörledningarna det som tidigare uppnåtts. Specialiserade ingenjörskunskaper krävs för att hålla jämna steg med denna utveckling.

Rörledning under vatten

Omfattande tjänsteportfölj inom undervattensrörledningar

Ramböll har mer än tre decenniers erfarenhet av offshoreinfrastruktur. Detta omfattar transmissionsledningar samt “infield flowline”-system från idé till design. För förfallande rörledningar hanterar vi alla aspekter av etablerad teknik i samband med omvärdering av strukturell integritet.
 
Vi utformar komplexa högtrycks-/högtemperatursrör (“HP/HT”) och är specialiserade på “tie-back”-undervattensprojekt med topografiska utmaningar kombinerat med HP/HT-verksamhet.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser